« Mat 22:9 Ewangelia Mateusza 22:10 Mat 22:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedszy słudzy oni na drogi, zebrali wszech, którekolwie naleźli, i złe i dobre. I napełniła się swadba siedzącymi.
2.WUJEK.1923I wyszedłszy słudzy jego na drogi, zebrali wszystkie, które naleźli, złe i dobre, i napełnione są gody siedzącymi.
3.RAKOW.NTI wyszedszy słudzy oni na drogi, zgromadzili wszytkie ile ich naleźli, i złe i dobre; i napełnione było wesele siedzącymi.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedłszy oni słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli, złe i dobre, i napełnione jest wesele gośćmi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI wszedłszy słudzy jego na drogi, zebrali wszystkie, które naleźli, złe i dobre, i napełnione są gody siedzącemi.
7.SZCZEPAŃSKII wyszli słudzy jego na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, tak iż sala godowa zapełniła się biesiadnikami,
8.GRZYM1936Wyszli więc słudzy na ulice i zaprosili, kogo tylko spotkali, dobrych i złych bez wyjątku; i sala weselna wypełniła się gośćmi.
9.DĄBR.WUL.1973I słudzy jego wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i napełniła się sala godowa biesiadnikami.
10.DĄBR.GR.1961A słudzy jego wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i napełniła się sala godowa biesiadnikami.
11.TYSIĄCL.WYD5Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.
12.BRYTYJKASłudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.
13.POZNAŃSKASłudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których spotkali, i złych, i dobrych. I sala napełniła się biesiadnikami.
14.WARSZ.PRASKARozeszli się słudzy na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych, i sala godowa wypełniła się ucztującymi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy owi słudzy wyszli na szlaki i zaciągnęli wszystkich, którychkolwiek znaleźli, złych oraz odpowiednich; więc gody zostały zapełnione leżącymi u stołu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych - i zapełniły się miejsca przy stole.
17.TOR.NOWE.PRZ.I wyszli owi słudzy na drogi, zgromadzili wszystkich ilu znaleźli, złych a także dobrych, i napełniło się wesele gośćmi.