« Mat 22:12 Ewangelia Mateusza 22:13 Mat 22:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy rzekł król służebnikom: Związawszy mu ręce i nogi (weźmicie) ji a wrzućcie do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie ząb.
2.WUJEK.1923Tedy rzekł król sługom: Związawszy ręce i nogi jego, wrzućcie go w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
3.RAKOW.NTTedy rzekł Król sługom: Związawszy jego nogi i ręce, weźmicie go, i wyrzućcie, do ciemności onej zewnętrzniejszej; tam będzie on płacz i ono zgrzytanie zębów.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł król sługom: Związawszy nogi i ręce jego, weźmijcie go, a wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy rzekł Król sługom: Związawszy ręce i nogi jego, wrzućcie go w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy król powiedział służbie: Zwiążcie mu nogi i ręce, i wyrzućcie go precz do ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
8.GRZYM1936Wtedy rzekł król sługom swoim: Zwiążcie mu ręce i nogi i wrzućcie go do ciemnicy: tam będzie płacz i zębów zgrzytanie.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy rzekł król sługom: Związawszy mu ręce i nogi, wrzućcie go do ciemności zewnętrznych: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy rzekł król sługom: Związawszy mu nogi i ręce, wyrzućcie go na zewnątrz, do ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
12.BRYTYJKAWtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
13.POZNAŃSKAWtedy król powiedział usługującym: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go stąd w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
14.WARSZ.PRASKARzekł tedy król do służących: Związawszy mu ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie jego nogi i ręce, weźcie go oraz wrzućcie do zewnętrznych ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKról natomiast rozkazał swej służbie: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy powiedział król sługom: Zwiążcie jego nogi i ręce, zabierzcie go i wyrzućcie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.