« Mat 22:27 Ewangelia Mateusza 22:28 Mat 22:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W zmartwychwstaniu przeto, czyją z siedmi będzie żoną? Bo wszytcy ją mieli.
2.WUJEK.1923W zmartwychwstaniu tedy któregóż z siedmi będzie żona? bo ją wszyscy mieli.
3.RAKOW.NTW powstaniu tedy, którego z onych siedmi będzie żoną? wszyscy bowiem mieli ją.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przy zmartwychwstaniu, któregoż z tych siedmiu będzie żoną, gdyż ją wszyscy mieli?
5.GDAŃSKA.2017Żoną którego z tych siedmiu będzie więc przy zmartwychwstaniu? Gdyż wszyscy ją mieli za żonę.
6.SOŁOWEYCZYK.MATW zmartwychwstaniu tedy, któregoż z onych siedmiu będzie żona? gdyż ją wszyscy mieli.
7.SZCZEPAŃSKIKtóregoż więc z <tych> siedmiu żoną będzie ona przy zmartwychwstaniu? Wszyscy bowiem mieli ją <za żonę>.
8.GRZYM1936Którego więc z nich będzie żoną po zmartwychwstaniu, kiedy ją wszyscy mieli?
9.DĄBR.WUL.1973W chwili zmartwychwstania tedy któregoż z siedmiu żoną będzie, jako że wszyscy ją mieli?
10.DĄBR.GR.1961W chwili zmartwychwstania więc, którego z siedmiu żoną będzie? Jako że wszyscy ją mieli.
11.TYSIĄCL.WYD5Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli [za żonę].
12.BRYTYJKAPrzy zmartwychwstaniu tedy któregoż z tych siedmiu żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli.
13.POZNAŃSKAKtóry z tych siedmiu będzie ją miał za żonę, kiedy zmartwychwstanie? Bo wszyscy ją mieli.
14.WARSZ.PRASKAJakże więc będzie w chwili zmartwychwstania? Którego z tych siedmiu będzie żoną, skoro wszyscy byli jej mężami?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem we wzniesieniu, którego z tych siedmiu będzie żoną? Bowiem wszyscy ją mieli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy zmartwychwstaniu więc którego z tych siedmiu będzie żoną? Bo wszyscy ją mieli.
17.TOR.NOWE.PRZ.Przy powstaniu z martwych więc, którego z tych siedmiu będzie żoną, gdyż wszyscy mieli ją za żonę?