« Mat 22:35 Ewangelia Mateusza 22:36 Mat 22:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Uczycielu, które przykazanie wielkie w zakonie?
2.WUJEK.1923Nauczycielu! które jest wielkie przykazanie w zakonie?
3.RAKOW.NTNauczycielu, które jest roskazanie wielkie w zakonie?
4.GDAŃSKA.1881Nauczycielu! które jest największe przykazanie w zakonie?
5.GDAŃSKA.2017Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe?
6.SOŁOWEYCZYK.MATNauczycielu, które jest wielkie przykazanie w zakonie?
7.SZCZEPAŃSKIMistrzu, które jest największe przykazanie w zakonie?
8.GRZYM1936Mistrzu, jakie jest największe przykazanie w zakonie?
9.DĄBR.WUL.1973Nauczycielu, które jest największe przykazanie w Prawie?
10.DĄBR.GR.1961Nauczycielu, które jest największe przykazanie w Prawie?
11.TYSIĄCL.WYD5Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?
12.BRYTYJKANauczycielu, które przykazanie jest największe?
13.POZNAŃSKANauczycielu, jakie przykazanie jest największe w Prawie?
14.WARSZ.PRASKANauczycielu, który nakaz Prawa jest największy?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest doniosłe?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNauczycielu - zapytał - które z przykazań Prawa uznałbyś za najważniejsze?
17.TOR.NOWE.PRZ.Nauczycielu! Które przykazanie jest wielkie w Prawie?