« Mat 22:42 Ewangelia Mateusza 22:43 Mat 22:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi im: Jako przeto Dawid w duchu panem go zowie, mówiąc:
2.WUJEK.1923Rzekł im: Jakoż tedy Dawid w duchu zowie go Panem? mówiąc:
3.RAKOW.NTMówi im: Jakoż tedy Dawid w duchu panem go zowie? mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Jakoż tedy Dawid w duchu nazywa go Panem? mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Jakże więc Dawid w Duchu nazywa go Panem, mówiąc:
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im: Jakoż tedy Dawid w Duchu zowie go Panem? mówiąc:
7.SZCZEPAŃSKI<Jezus> im rzecze: Jakżeż więc Dawid mocą Ducha nazywa Go Panem, mówiąc:
8.GRZYM1936A on im na to: Jakże więc Dawid może go w duchu nazywać Panem, kiedy mówi:
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im: Jakoż tedy Dawid w duchu zowie go Panem, mówiąc:
10.DĄBR.GR.1961Rzekł im: Jakże tedy Dawid w Duchu zwie go Panem, mówiąc:
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi:
12.BRYTYJKARzecze im: Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa go Panem, gdy mówi:
13.POZNAŃSKAMówi im: To czemuż Dawid nazywa Go panem mówiąc z natchnienia Ducha:
14.WARSZ.PRASKAI odrzekł: Jakże tedy Dawid, przemawiając w Duchu, może Go nazywać Panem mówiąc:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi im: Jakże więc, Dawid nazywa go w Duchu Panem, mówiąc:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas ich zapytał: Jak to więc jest, że Dawid, natchniony przez Ducha, nazywa Go Panem? Przecież mówi:
17.TOR.NOWE.PRZ.Powiedział im: Jak więc Dawid w Duchu nazywa Go Panem, mówiąc: