« 2Kor 7:9 2 List do Koryntian 7:10 2Kor 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo smutek wedle Boga, pokajanie do zbawienia nieodmienne sprawuje. Lecz świetski smutek śmierć sprawuje.
2.WUJEK.1923Bo smutek, który jest wedle Boga, pokutę ku zbawieniu nieodmienną sprawuje; lecz smutek świecki śmierć sprawuje.
3.RAKOW.NTAbowiem on wedle Boga smutek, pokajanie ku zbawieniu, którego nie żal nikomu, sprawuje, ale smutek świata śmierć sprawuje.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje; ale smutek według świata sprawuje śmierć.
5.GDAŃSKA.2017Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć.
6.JACZEWSKISmutek od Boga pochodzący wiedzie do zbawiennej pokuty; światowy zaś smutek sprowadza śmierć.
7.SYMONSmutek bowiem, który jest wedle Boga, sprawia pokutę stateczną ku zbawieniu, a smutek światowy sprawia śmierć.
8.MARIAWICIBo smutek, który jest według Boga, sprawuje pokutę stateczną ku zbawieniu; ale smutek według świata śmierć sprawuje.
9.DĄBR.WUL.1973Bo smutek według Boga skuteczną pokutę ku zbawieniu sprawuje, a smutek światowy sprawuje śmierć.
10.DĄBR.GR.1961Bo smutek według Boga sprawuje zbawienną pokutę, której się nigdy potem nie żałuje, a smutek światowy sprawuje śmierć.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje zbawiennego nawrócenia, i tego się nie żałuje, smutek zaś tego świata powoduje śmierć.
12.BRYTYJKAAlbowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć.
13.POZNAŃSKASmutek bowiem, znoszony po Bożemu, dokonuje zbawiennej zmiany usposobienia, czego się nigdy nie żałuje. Natomiast światowy smutek powoduje śmierć.
14.WARSZ.PRASKABo smutek, który jest z Boga, dokonuje zbawiennego nawrócenia, i tego się nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż smutek z Boga sprawia skruchę ku zbawieniu, która nie powoduje żalu; zaś smutek świata sprawia śmierć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek wzbudzany przez świat, prowadzi do śmierci.
17.TOR.PRZ.2023Ten bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu, którego się nie żałuje; a smutek tego świata sprawia śmierć.