« 2Kor 7:13 2 List do Koryntian 7:14 2Kor 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż jeślim się co przed nim z was przechwalał, nie jestem zawstydzon, ale jakośmy wam wszytko wprawdzie mówili, tak i pochwała nasza przed Tytem, prawdą została.
2.WUJEK.1923I jeźlim u niego z was się w czem przechwalał, nie zawstydziłem się; ale jakośmy wam wszystko w prawdzie mówili, tak téż przechwalanie nasze, które było przed Tytusem, prawdą się stało.
3.RAKOW.NTAbowiem jeślim się w czym u niego z was przechwalał, nie zawstydziłem się. Ale jakośmy wszytko w prawdzie mówili wam, tak też przechwalanie nasze u Tytusa, prawdą się sstało.
4.GDAŃSKA.1881A iż jeźlim się w czem przed nim z was chlubił, nie zawstydziłem się; ale jakośmy wam prawdziwie wszystko mówili, tak się też chluba nasza przed Tytusem prawdziwa pokazała.
5.GDAŃSKA.2017Bo jeśli w czymś chlubiłem się wami przed nim, nie zostałem zawstydzony. Lecz tak, jak mówiliśmy wam wszystko zgodnie z prawdą, tak też nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdziwa.
6.JACZEWSKIPrzekonał się on, że bez przesady chwaliłem was. Jako tedy we wszystkiem mówiłem wam prawdę: tak i pochlebne świadectwo, jakie o was Tytusowi dałem, nie mija się z prawdą.
7.SYMONBo jeślim przed nim w czem się z was przechwalał, zawstydzony nie jestem: ale jakeśmy wam we wszystkiem mówili prawdę, tak też i chlubienie się nasze przed Tytusem okazało się prawdą:
8.MARIAWICIBo jeślim się w czem przed nim przechwalał z was, nie zostałem zawstydzony; ale jakośmy wam wszystko prawdziwie mówili, tak też i przechwalanie nasze przed Tytusem okazało się prawdą.
9.DĄBR.WUL.1973I jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, tom się nie zawstydził, ale jakom wam we wszystkim mówił prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.
10.DĄBR.GR.1961I jeśli w czym chlubiłem się wami przed nim, tom się nie zawstydził, ale jak wam we wszystkim mówiłem prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też prawdziwa jest nasza chluba wobec Tytusa.
12.BRYTYJKABo jeśli przed nim chlubiłem się nieco wami, nie zostałem zawstydzony, lecz jak wam we wszystkim mówiliśmy prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.
13.POZNAŃSKAJeżeli nawet chlubiłem się wami przed nim, to nie doznałem wstydu. A jak wszystko powiedzieliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też chlubne świadectwo, jakie wydaliśmy o was Tytusowi, okazało się prawdziwe.
14.WARSZ.PRASKAPrzeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też prawdziwą jest nasza chluba wobec Tytusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli mu się trochę z was chlubiłem nie zostałem zawstydzony; ale jak wszystko powiedzieliśmy wam w prawdzie tak też i nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli się przed nim nieco wami szczyciłem, to po jego przybyciu nie musiałem się wstydzić. Wszystko okazało się prawdą: i to, co wam powiedziałem, i to, jak się wami przed Tytusem szczyciłem.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli chlubiłem się jemu czymś o was, nie zostałem zawstydzony; ale jak wszystko mówiliśmy wam w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.