« 2Kor 7:2 2 List do Koryntian 7:3 2Kor 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:2) Nie ku osądzaniu mówię. Bo wprzód powiedziałem, iżeście wsercach naszych, na (to że) pospołu i umrzeć i żyć.
2.WUJEK.1923Nie ku potępieniu naszemu mówię; bośmy przedtem powiedzieli, iż w sercach naszych jesteście, żebyśmy spół umarli, i spół żyli.
3.RAKOW.NTNie ku posądzaniu mówię; Bom przedtym powiedział, iż w sercach naszych jesteście ku społecznemu umarciu, i społecznemu życiu.
4.GDAŃSKA.1881Nie mówięć tego, abym was potępiać miał; bom przedtem powiedział, iż wy w sercach naszych tak jesteście, żebyśmy radzi z wami społecznie umierali i społecznie żyli.
5.GDAŃSKA.2017Nie mówię tego, aby was potępiać; wcześniej bowiem powiedziałem, że jesteście w naszych sercach na wspólną śmierć i wspólne życie.
6.JACZEWSKINie mówię wam tego w rodzaju wymówki: rzekliśmy bowiem, że pragniemy mieć was w sercu swojem przez całe życie.
7.SYMONNie mówię tego, abym potępiał was: bośmy już powiedzieli, że jesteście w sercu naszem: tak, iż z nami razem umieracie, i z nami razem żyjecie.
8.MARIAWICINie mówię tego ku potępieniu waszemu, bom już przedtem powiedział, że jesteście w sercach naszych tak, żeśmy radzi z wami współumrzeć i spółżyć.
9.DĄBR.WUL.1973Nie mówię tego, aby was potępić, bom już uprzednio powiedział, że jesteście w sercu moim na wspólne życie i na wspólną śmierć.
10.DĄBR.GR.1961Nie mówię tego, aby was potępić, bom już uprzednio powiedział, że jesteście w moim sercu na wspólne życie i na wspólną śmierć.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie.
12.BRYTYJKANie mówię tego, aby potępiać; bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie.
13.POZNAŃSKANie mówię tego, aby was potępiać. Już powiedziałem kiedyś, że w naszych sercach jesteście z nami złączeni na śmierć i na życie.
14.WARSZ.PRASKANie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że pozostajecie w sercu naszym na wspólną śmierć i wspólne z nami życie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mówię odnośnie potępienia, bo wcześniej powiedziałem, że wy jesteście w naszych sercach, by razem umrzeć i razem żyć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mówię, żeby potępiać. Bo już wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i wspólne życie.
17.TOR.PRZ.2023Nie mówię tego dla potępienia; bo wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i wspólne życie.