« 2Kor 7:3 2 List do Koryntian 7:4 2Kor 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:3) Wielkie mam bezpieczeństwo do was, wielką pochwałę zwas; napełniłem się pociechy, nazbyt obfituję radością we wszelakiem kłopocie naszem.
2.WUJEK.1923Mam wielką ufność u was, mam wielką pochwałę z was, pełenem pociechy, nader obfituję weselem w każdem utrapieniu naszem.
3.RAKOW.NTMam wielką beśpieczność mówienia do was, mam wielkie przechwalenie z was; napełniony jestem pociechy, nader obfituję weselem w każdym ucisku naszym.
4.GDAŃSKA.1881Mam wielkie bezpieczeństwo do mówienia u was, mam wielką chlubę z was, napełnionym jest pociechą, nader obfituję weselem w każdym ucisku naszym.
5.GDAŃSKA.2017Mam wielką swobodę w mówieniu do was, bardzo się wami chlubię, jestem pełen pociechy, obfituję w radość w każdym naszym ucisku.
6.JACZEWSKIMówię wam to z całą otwartością, iż czynicie mi wielki zaszczyt; jesteście mi pociechą i radością we wszelkiem ucisku naszym.
7.SYMONWielka jest moja otwartość względom was, i wielkie jest moje chlubienie się wami: pełen jestem pociechy, i zbytnio się raduję we wszelkiem utrapieniu naszem.
8.MARIAWICIMam wielką otwartość mówienia do was, bardzo się też chlubię z was, pełen jestem pociechy i obfituję w radość we wszelkim ucisku naszym.
9.DĄBR.WUL.1973Wielka jest moja ufność ku wam i wielka moja z was chluba. Pełen jestem pociechy, opływam w radość we wszelkim utrapieniu naszym.
10.DĄBR.GR.1961Wielka jest moja ufność ku wam i wielka moja z was chluba. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym utrapieniu naszym.
11.TYSIĄCL.WYD5Z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość mimo wielkich naszych ucisków.
12.BRYTYJKAMam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was; pełen jestem pociechy i nader obfita jestradość moja we wszelkim ucisku naszym.
13.POZNAŃSKAMam do was wielkie zaufanie. Wy jesteście moją największą chlubą. Jesteście moją największą pociechą i radością w każdym utrapieniu.
14.WARSZ.PRASKAZ wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość mimo wielkich naszych ucisków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mam do was wielką szczerość i wielka mi z was chluba; jestem wypełniony zachętą oraz bardzo obfituję radością w każdym waszym utrapieniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzemawiam do was z wielką odwagą. Bardzo się wami szczycę. Czuję się całkowicie pocieszony. Przepełnia mnie radość w każdym naszym ucisku.
17.TOR.PRZ.Mam wielką śmiałość do was, mam wielką chlubę z was, jestem wypełniony zachętą, aż nazbyt obfituję radością w każdym naszym ucisku.