« 2Kor 7:4 2 List do Koryntian 7:5 2Kor 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:4) Bo gdyśmy i do Macedonij przyszli, żadnego odpoczynienia nie miało ciało nasze, ale we wszem (byliśmy) frasowliwi, znadworza bitwy, we wnątrz strachy.
2.WUJEK.1923Albowiem i gdyśmy przyszli do Macedonii, ciało nasze żadnego odpoczynienia nie miało, aleśmy ucierpieli wszelkie utrapienie: zewnątrz walki, a wewnątrz strachy.
3.RAKOW.NTAbowiem gdyśmy przyszli do Macenoniey, żadnego nie miało ulżenia ciało nasze, ale we wszytkim byliśmy uciśnieni; zewnątrz walki, a wewnątrz bojaźni.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem gdyśmy przyszli do Macedonii, ciało nasze żadnego odpoczynku nie miało, ale we wszystkiem byliśmy uciśnieni, zewnątrz walki, a wewnątrz postrachy.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy bowiem przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie zaznało żadnego odpoczynku, ale zewsząd byliśmy uciśnieni: na zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.
6.JACZEWSKIGdyśmy przybyli do Macedonii, nie mieliśmy i chwili spokojnej, ale doznawaliśmy wielkiego udręczenia tak od pogan, jako i o swoich, by do pogaństwa nie wrócili.
7.SYMONBo i gdyśmy przybyli do Macedonji, ciało nasze nie miało żadnego odpoczynku, aleśmy we wszystkiem udręczeni byli: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.
8.MARIAWICIAlbowiem gdyśmy przyszli do Macedonii, żadnego odpoczynku nie miało ciało nasze, aleśmy cierpieli wszelki ucisk: zewnątrz walki, a wewnątrz strachy.
9.DĄBR.WUL.1973Bo i wtedy, gdyśmy przybyli do Macedonii, ciało nasze nie miało żadnego odpoczynku, aleśmy znosić musieli wszelką udrękę: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.
10.DĄBR.GR.1961Bo i wtedy, gdyśmy przybyli do Macedonii, ciało nasze nie miało żadnego odpoczynku, ale musieliśmy znosić wszelką udrękę: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy.
12.BRYTYJKABo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz.
13.POZNAŃSKAGdy przybyliśmy do Macedonii, nie zaznaliśmy spokoju, lecz pod każdym względem przeżywaliśmy udręki. Od zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.
14.WARSZ.PRASKAKiedy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i my, kiedy przyszliśmy do Macedonii, nasze ciało nie miało żadnego odpoczynku, lecz we wszystkim byliśmy utrapieni; zewnątrz walki, a wewnątrz lęki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie miało chwili wytchnienia. Przeciwnie, zewsząd byliśmy dręczeni - na zewnątrz walki, wewnątrz obawy.
17.TOR.PRZ.A gdy przyszliśmy do Macedonii, ciało nasze nie miewało żadnego wytchnienia, ale we wszystkim jesteśmy uciśnieni – na zewnątrz walki, a wewnątrz lęki.