« 2Kor 7:6 2 List do Koryntian 7:7 2Kor 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:6) A nie tylko przyściem jego, ale i pociechą, którą pocieszon z was, opowiedając nam waszę chęć, wasz płacz, wasz żal nademną. Tak, żem się więcej radował.
2.WUJEK.1923A nie tylko przyjściem jego, ale téż pociechą, którą ucieszony jest z was, oznajmując nam chęć waszę, płacz wasz, wasze za mię zastawiania, tak żem się więcéj weselił.
3.RAKOW.NTA nie tylko przyściem jego, ale też pociechą którą ucieszony był z was, opowiedając nam onę waszę żądość, ono wasze narzekanie, onę waszę przeciwko mnie gorliwość; tak żem się tym więcej weselił.
4.GDAŃSKA.1881A nie tylko przez przyjście jego, ale też przez pociechę, którą on ucieszony jest z was, oznajmiwszy nam żądność waszę, narzekanie wasze, gorliwość waszę za mną, tak żem się też więcej uweselił.
5.GDAŃSKA.2017A nie tylko przez jego przybycie, ale też przez pociechę, jakiej doznał wśród was, gdy opowiedział nam o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej gorliwości względem mnie, tak że uradowałem się jeszcze bardziej.
6.JACZEWSKIA nie tylko widokiem jego uradowaliśmy się, ale i tem, co on nam o was powiedział. A Tytus opowiedział nam o waszej ku nam miłości, o waszym żalu za grzechy, o tem, jak pracujecie nad sobą, by nam nie przyczynić zmartwienia. Wiadomości te bardzo mnie uradowały.
7.SYMONA nietylko przybyciem jego, ale i radością, jakiej on doznał z was: gdy nam opowiadał o waszym płaczu, o waszem zastawieniu się za mię: tak, iż tem więcej się cieszyłem.
8.MARIAWICIA nietylko przyjściem jego, ale też pocieszeniem, którem on mię pocieszył z was, opowiadając nam o waszej miłości, o waszym płaczu, o waszej zazdrości o mnie, tak żem się jeszcze więcej radował.
9.DĄBR.WUL.1973A nie tylko przybyciem jego, ale i radością, której doznał u was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej dla mnie żarliwości, tak że tym bardziej się ucieszyłem.
10.DĄBR.GR.1961A nie tylko przybyciem jego, ale i radością, której doznał u was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej dla mnie żarliwości, tak że tym bardziej się ucieszyłem.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, tak że radowałem się jeszcze bardziej.
12.BRYTYJKAA nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem.
13.POZNAŃSKAZresztą sprawił to nie tylko przez jego przybycie, ale i przez pociechę, jaką sprawiliście jemu. Opowiadał mi o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszym oddaniu dla mnie tak, że jeszcze bardziej się radowałem.
14.WARSZ.PRASKANie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, tak że radowałem się jeszcze bardziej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie tylko przez jego przyjście, ale też przez zachętę, którą został pocieszony wśród was, oznajmiając nam o waszej tęsknocie, waszym lamencie i waszej skwapliwości dla mnie; tak, że jeszcze bardziej się ucieszyłem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITale nie tylko przez jego przybycie. Pocieszył nas również wieściami, które Tytus od was przyniósł, a które jego samego podniosły na duchu. Opowiedział nam mianowicie o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej żarliwości względem mnie. Tak bardzo mnie to ucieszyło!
17.TOR.PRZ.2023A nie tylko przez jego przyjście, ale też przez pociechę, którą został u was pocieszony, oznajmiając nam o waszej tęsknocie, waszym płaczu i waszej gorliwości o mnie, tak że ja tym bardziej się rozradowałem.