« 2Kor 7:7 2 List do Koryntian 7:8 2Kor 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:7) Iż aczem was zasmucił w liście, nie kaję się (tego) aczem się się kajał. Bo widzę że on list, acz też na czas zasmucił was.
2.WUJEK.1923Iż chociam was zasmucił w liście, nie żal mi, a chociażbym téż żałował, widząc, iż on list (chociaż na godzinę) zasmucił was:
3.RAKOW.NTIż chociam zasmucił was w liście, nie żal mi tego, chocia mi też żal było; bo widzę iż list on, choć i na godzinę, zasmucił was;
4.GDAŃSKA.1881Bo chociażem was zasmucił przez list, nie żal mi tego, chociaż mi żal było; bo widzę, iż ten list, chociaż na chwilę, zasmucił was był.
5.GDAŃSKA.2017Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego, a mimo że żałowałem (bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę);
6.JACZEWSKIPierwszy mój list przykrość wam sprawił, ale ja tego nie żałuję; a chociażbym i żałował was kiedy, - to teraz cieszę się z tego, wiedząc, że przykrość ta wasza była tylko chwilową.
7.SYMONBo chociaż mym listem zasmuciłem was, nie żałuję tego: a jeślim i żałował, widząc, że on list (choć na krótko) zasmucił was,
8.MARIAWICIPrzeto chociaż was zasmuciłem listem moim, jednak mi tego nie żal (chociaż było mi żal). Bo widzę, że list ten chociaż na godzinę zasmucił was.
9.DĄBR.WUL.1973Bo chociaż zasmuciłem was mym listem, nie żałuję tego, a jeślibym i żałował widząc, że list ów (chociaż chwilowo) was zasmucił,
10.DĄBR.GR.1961Bo chociaż nawet zasmuciłem was moim listem, nie żałuję tego, a jeślibym i żałował widząc, że list ów (chociaż chwilowo) was zasmucił,
11.TYSIĄCL.WYD5A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem,
12.BRYTYJKABo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego; a jeślim nawet żałował – widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę –
13.POZNAŃSKAMoże i zasmuciłem was swoim listem, lecz nie żałuję tego. Jeżeli nawet żałowałem, widząc, że ów list zasmucił was na pewien czas,
14.WARSZ.PRASKAA chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli i zasmuciłem was w liście nie żałuję, choć także żałowałem; bo widzę, że tamten list chociaż na chwilę was zasmucił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo nawet jeśli zasmuciłem was listem, nie żałuję. A jeśli żałowałem - widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę was zasmucił -
17.TOR.PRZ.2023Bo jeśli was zasmuciłem listem, nie żałuję tego, a jeśli żałowałem, to widzę oto, że list ten zasmucił was, chociaż na chwilę.