« Łuk 8:2 Ewangelia Łukasza 8:3 Łuk 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Joanna żona Chuzy Sprawce Herodowego, i Zuzanna, i drugie mnogie, które służyły mu z majętności swych.
2.WUJEK.1923I Johanna, żona Chuzego, sprawcy Herodowego, i Zuzanna i innych wiele, które mu służyły z majętności swoich.
3.RAKOW.NTI Johanna żona Chuzego sprawce Herodowego; i Zuzanna i innych wiele, które służyły jemu z majętności swych.
4.GDAŃSKA.1881I Joanna, żona Chuzego, urzędnika Herodowego, i Zuzanna, i inszych wiele, które mu służyły z majętności swoich.
5.GDAŃSKA.2017Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które służyły mu swoimi dobrami.
6.SZCZEPAŃSKIi Joanna, żona Chuzy, rządcy dóbr Heroda, i Zuzanna i wiele innych, które Mu służyły z majętności swoich.
7.BIESZK.ŁUK.1931dalej Joanna, żona Chuzy, rządcy dóbr Heroda, Zuzanna i wiele innych, które mu się przysługiwały mieniem swojem.
8.GRZYM1936Janina żona Chuzy, prokuratora Heroda, Zuzanna i inne niewiasty, które mu służyły mieniem swojem.
9.DĄBR.WUL.1973Joanna, żona Chuzy, urzędnika Heroda, i Zuzanna oraz wiele innych, spieszących mu z pomocą majętnością swoją.
10.DĄBR.GR.1961Joanna, żona Chuzy, urzędnika Heroda, i Zuzanna oraz wiele innych, spieszących mu z pomocą majątkiem swoim.
11.TYSIĄCL.WYD5Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.
12.BRYTYJKAI Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majętnościami swymi.
13.POZNAŃSKAi Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, i Zuzanna, i wiele innych. Kobiety te służyły im pomocą pieniężną ze swoich własnych zasobów.
14.WARSZ.PRASKAJoanna, żona Chuzy, zarządcy majątków Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im służyły tym, co posiadały.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które mu służyły ze swoich majętności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJoanna - żona Chuzasa, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. Służyły im one swoim mieniem.
17.TOR.NOWE.PRZ.I Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które Mu służyły ze swojego mienia.