« Łuk 8:36 Ewangelia Łukasza 8:37 Łuk 8:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I prosiło go wszytko mnóstwo okolice Gadaryńskiej, (żeby) odszedł od nich, iż bojaźnią wielką zjęci byli. A on wszedszy do łodzi wrócił się.
2.WUJEK.1923I prosiło go wszystko mnóstwo kraju Gerazanów, aby odszedł od nich; albowiem byli wielkim strachem zjęci: a on wsiadłszy w łódź, wrócił się.
3.RAKOW.NTI prosiło go wszytko mnóstwo onej okolice Gadareńczyków aby odszedł od nich; abowiem bojaźnią wielką zięci byli; a on wstąpiwszy w łódź, wrócił się.
4.GDAŃSKA.1881I prosiło go wszystko mnóstwo onej okolicznej krainy Gadareńczyków, aby odszedł od nich; albowiem ich był wielki strach ogarnął. A on wstąpiwszy w łódź, wrócił się.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas cała ludność okolicznej krainy Gadareńczyków prosiła go, aby od nich odszedł, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił.
6.SZCZEPAŃSKIToteż cały tłum z okolicy gerazeńskiej zaczął Go prosić, aby ich opuścił, gdyż bojaźń wielka ich ogarnęła.
7.BIESZK.ŁUK.1931Ostatecznie prosiła go cała ludność ziemi Gerazeńczyków, aby odszedł od nich; albowiem byli wielkim strachem zdjęci. Wobec tego wsiadł Jezus do łodzi i ruszył w drogę powrotną.
8.GRZYM1936I cała ludność krainy gerazeńskiej prosiła go, żeby ich opuścił, bo bali się bardzo. A on wszedł do łodzi i opuszczał tę krainę.
9.DĄBR.WUL.1973I prosił go cały lud z krainy Gerazeńczyków, aby oddalił się od nich, strachem bowiem wielkim byli przejęci. A on wstąpił do łodzi i wrócił.
10.DĄBR.GR.1961I prosił go cały lud z krainy Gerazeńczyków, aby oddalił się od nich: strachem bowiem wielkim byli przejęci. A on wszedł do łodzi i wrócił.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy cała ludność kraju Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, bo wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem.
12.BRYTYJKAI prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy On wsiadł do łodzi i zawrócił.
13.POZNAŃSKAWtedy cała ludność okolic Gergezy zaczęła Go prosić, aby odszedł od nich, ponieważ bardzo się bali. Wszedł więc do łodzi i zawrócił.
14.WARSZ.PRASKAWtedy wszyscy ludzie z okolic Gerazy prosili Go, żeby odszedł od nich. Byli bowiem bardzo przerażeni. Wstąpiwszy zatem do łodzi, odpłynął z powrotem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc poprosiło go całe mnóstwo ludzi z owej krainy Gergezeńczyków, by od nich odszedł, bo byli ogarnięci wielkim strachem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy cały tłum złożony z mieszkających w tej okolicy Gerazeńczyków zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby od nich odszedł, ogarniał ich bowiem wielki strach. Jezus wsiadł zatem do łodzi i polecił ruszać z powrotem.
17.TOR.NOWE.PRZ.I prosiło Go całe mnóstwo Gadareńczyków z okolicznej krainy, aby odszedł od nich; albowiem ogarnął ich wielki strach. A On, wstąpił do łodzi i zawrócił.