« Łuk 8:54 Ewangelia Łukasza 8:55 Łuk 8:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wrócił się duch jej, i wstała natychmiast, i kazał jej dać jeść.
2.WUJEK.1923I wrócił się duch jéj, i wnet wstała; i rozkazał, aby jéj jeść dano.
3.RAKOW.NTI wrócił się duch jej, i wstała natychmiast; i rozrządził żeby jej dano jeść.
4.GDAŃSKA.1881I wrócił się duch jej; i wstała zaraz; i rozkazał, aby jej jeść dano.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy jej duch powrócił i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść.
6.SZCZEPAŃSKII wrócił duch do niej i natychmiast wstała. I polecił dać jej posiłek.
7.BIESZK.ŁUK.1931I wrócił duch do niej i wstała natychmiast. Tedy kazał jej dać jeść.
8.GRZYM1936I wróciło się jej życie i zaraz się podniosła. A on kazał jej dać jeść.
9.DĄBR.WUL.1973I wrócił duch jej, i powstała natychmiast. I rozkazał, aby jej jeść dano.
10.DĄBR.GR.1961I wrócił duch jej i natychmiast powstała. I rozkazał, aby jej dano jeść.
11.TYSIĄCL.WYD5Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść.
12.BRYTYJKAI powrócił duch jej, i zaraz wstała, a On polecił, aby jej dano jeść.
13.POZNAŃSKAI powróciła do życia, i natychmiast wstała. I kazał jej dać jeść.
14.WARSZ.PRASKAI ponownie wstąpił w nią duch. I zaraz powstała. A On polecił, żeby jej dano jeść.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powrócił jej duch. Zaraz też wstała, więc nakazał dać jej jeść.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas powrócił jej duch, natychmiast wstała, a On polecił, by dano jej jeść.
17.TOR.NOWE.PRZ.I duch jej powrócił, i natychmiast wstała; i zarządził, aby dano jej jeść.