« 2Krn 12:16 2 Księga Kronik 13:1 2Krn 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku ośmnastego króla Jeroboama królował Abia nad Juda.
2.GDAŃSKA.1881Roku ośmnastego króla Jeroboama, królował Abijasz nad Judą.
3.GDAŃSKA.2017W osiemnastym roku króla Jeroboama zaczął królować Abiasz nad Judą.
4.KRUSZYŃSKIW roku osiemnastym króla Jeroboama czął panować Abija nad Judą.
5.TYSIĄCL.WYD5Abiasz objął rządy w Judzie w osiemnastym roku [panowania] króla Jeroboama.
6.BRYTYJKAAbiasz objął władzę królewską nad Judą w osiemnastym roku panowania Jeroboama,
7.POZNAŃSKAW osiemnastym roku panowania Jeroboama Abia zaczął sprawować rządy nad Judą.
8.WARSZ.PRASKAW osiemnastym roku panowania króla Jeroboama królem judzkim został Abiasz, który rządził w Jerozolimie przez trzy lata.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od osiemnastego roku panowania króla Jerobeama, nad Judą królował Abija.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW osiemnastym roku panowania króla Jeroboama, nad Judą zapanował Abiasz.