« 2Krn 13:9 2 Księga Kronik 13:10 2Krn 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Pan Bóg nasz jest, którego nie opuszczamy: i kapłani służą Panu z synów Aaronowych, i Lewitowie są w porządku swoim.
2.GDAŃSKA.1881Ale my jesteśmy Pana, Boga naszego, i nie opuściliśmy go; a kapłani, którzy służą Panu, są synowie Aaronowi, i Lewitowie, którzy pilnują urzędu swego.
3.GDAŃSKA.2017Ale dla nas PAN jest naszym Bogiem i nie opuściliśmy go. Kapłani, którzy służą PANU, synami Aarona, a Lewici pełnią swoje obowiązki.
4.KRUSZYŃSKIDla nas Jahwe jest Bogiem naszym i nie opuściliśmy go; kapłani, usługujący Jahwie, są synami Aarona i lewici na urzędzie swoim.
5.TYSIĄCL.WYD5Dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie porzuciliśmy Go. Kapłani na usługach Pana są potomkami Aarona, a także spełniają swe czynności lewici.
6.BRYTYJKAU nas natomiast Pan jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy go, a kapłanami, sprawującymi służbę dla Pana, są potomkowie Aarona, a także Lewici spełniają swoje czynności.
7.POZNAŃSKADla nas jednak Jahwe jest Bogiem naszym i my nie odstąpiliśmy od Niego. Kapłani, którzy służą Jahwe, są synami Aarona, a lewici też pełnią swe obowiązki.
8.WARSZ.PRASKAAle naszym Bogiem jest Jahwe i myśmy nigdy nie odstępowali od Niego. Kapłanami pełniącymi służbę Bożą są jedynie synowie Aarona, których wspomagają w tej posłudze synowie Lewiego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale my jesteśmy WIEKUISTEGO, naszego Boga, nie opuściliśmy Go; a kapłani, co służą WIEKUISTEMU, są synami Ahrona i Lewitami do publicznej służby.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do nas, PAN jest naszym Bogiem! My nie opuściliśmy Go! U nas służą PANU synowie Aarona i Lewici! Oni są naszymi kapłanami!