« 2Krn 13:12 2 Księga Kronik 13:13 2Krn 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co gdy on mówił, Jeroboam z tyłu zasadzkę czynił: a stojąc przeciw nieprzyjacielowi, niebaczącego Judę obtaczał swem wojskiem.
2.GDAŃSKA.1881Międzytem obwiódł zasadzkę Jeroboam, aby na nich przypadli z tyłu; i byli jedni w oczy Judzie, a drudzy na zasadzce z tyłu ich.
3.GDAŃSKA.2017Tymczasem Jeroboam rozkazał uczynić zasadzkę i napaść ich od tyłu. I stali oni przed Judą, a zasadzka była na tyłach.
4.KRUSZYŃSKIJeroboam kazał okrążyć, tworząc zasadzkę, aby napadli na nich z tyłu, byli więc naprzeciwko Judy, a zasadzka z ich tyłu.
5.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem Jeroboam rozkazał zasadzce zejść na tyły i w ten sposób sam znalazł się wobec Judy, a zasadzka na tyłach.
6.BRYTYJKATymczasem Jeroboam przeprowadził zasadzkę na tyły tak, iż byli przed Judejczykami, a zasadzka była za nimi.
7.POZNAŃSKALecz Jeroboam rozkazał [oddziałom pozostawionym w] zasadzce zawrócić i obejść na tyły [nieprzyjaciela], tak że sam stał naprzeciw Judy, a zasadzka znalazła się na tyłach.
8.WARSZ.PRASKAJeroboam wydał rozkaz żeby ukryci w zasadzce wojownicy cofnęli się i zaszli wroga od tyłu. W ten sposób jego główne oddziały znalazły się z przodu wojsk judzkich, a wojownicy ukryci w zasadzce – na ich tyłach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jerobeam zatoczył zasadzkę, aby ich dopaść z tyłu; więc byli na oczach Judy oraz zasadzka z tyłu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeroboam tymczasem urządził zasadzkę. Kazał zajść wojska Judy od tyłu.