« 2Krn 13:19 2 Księga Kronik 13:20 2Krn 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie mógł więcéj się oprzeć Jeroboam za dni Abiaszowych: którego zabił Pan, i umarł.
2.GDAŃSKA.1881A nie mógł się więcej pokrzepić Jeroboam za dni Abijaszowych, i uderzył go Pan, że umarł.
3.GDAŃSKA.2017Jeroboam nie mógł powrócić już do sił za dni Abiasza i PAN poraził go tak, że umarł.
4.KRUSZYŃSKIJeroboam już nie odzyskał mocy za czasów Abiji; uderzył go Bóg i umarł.
5.TYSIĄCL.WYD5Za życia Abiasza Jeroboam nie mógł już powrócić do sił; potem poraził go Pan, toteż umarł.
6.BRYTYJKAZa życia Abiasza nie odzyskał już Jeroboam swej potęgi i Pan ugodził go tak, że umarł.
7.POZNAŃSKAJeroboam nie odzyskał swej mocy za życia Abii. Potem uderzył weń Jahwe i [ten] umarł.
8.WARSZ.PRASKAZa czasów panowania Abiasza Jeroboam nigdy już nie doszedł do dawnego znaczenia. Poraził go Jahwe i tak [Jeroboam] zakończył życie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jerobeam nie mógł więcej utrzymać siły za dni Abiji, i WIEKUISTY go uderzył, więc umarł.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZa życia Abiasza Jeroboam nie odbudował już swojej potęgi, PAN zaś dotknął go tak, że ten umarł.