« 2Krn 13:6 2 Księga Kronik 13:7 2Krn 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I skupili się do niego mężowie nikczemni i synowie Belial, i przemogli przeciw Roboam, synowi Salomonowemu: a Roboam był prostak i lękliwego serca i nie mógł się im oprzeć.
2.GDAŃSKA.1881I zebrali się do niego synowie lekkomyślni, a ludzie niepobożni, i zmocnili się przeciw Roboamowi, synowi Salomonowemu; a Roboam będąc dziecięciem, i serca lękliwego, nie mógł się im mężnie oprzeć:
3.GDAŃSKA.2017I zebrali się u niego lekkomyślni mężczyźni, synowie Beliala, i wzmocnili się przeciw Roboamowi, synowi Salomona. A Roboam, będąc młodzieńcem i lękliwego serca, nie mógł się im mężnie oprzeć.
4.KRUSZYŃSKIZgromadzili się około niego ludzie próżni, synowie nikczemni i powstali zbrojnie przeciwko Roboamowi, synowi Salomona, a Roboam był młodym i bojaźliwym, nie mógł przeto im się oprzeć.
5.TYSIĄCL.WYD5Zebrali się potem u niego lekkomyślni mężowie, synowie Belialas, i sprzeciwili się synowi Salomona, Roboamowi, który był młodzieńcem bojaźliwego serca i dlatego im się nie oparł.
6.BRYTYJKAI skupili się wokół niego mężowie próżni, nicponie, i zyskali przewagę nad Rechabeamem, synem Salomona, bo Rechabeam był jeszcze młody i nieśmiały, i nie mógł im się oprzeć.
7.POZNAŃSKAI zgromadzili się przy nim mężowie nikczemni, ludzie przewrotni i przeprowadzili swoje plany przeciw Roboamowi, synowi Salomona. Roboam był młodzieńcem słabego serca, nie mógł więc im sprostać.
8.WARSZ.PRASKAPotem zgromadzili się wokół niego różni bardzo podejrzani ludzie i pokonali syna Salomona, Roboama, który był jeszcze młody, bojaźliwy i dlatego nie potrafił stawić im czoła.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc skupili się wokół niego lekkomyślni synowie, nikczemni ludzie oraz wzmocnili się przeciwko Rehabeamowi, synowi Salomona; zaś Rehabeam będąc dzieckiem i wrażliwego serca, nie mógł nad nimi wziąć góry.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZebrali się przy nim ludzie próżni, niegodziwi i okazali się na tyle mocni, że Rechabeam, syn Salomona, wciąż młody i niedoświadczony, nie mógł się im oprzeć.