« 2Krn 13:8 2 Księga Kronik 13:9 2Krn 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyrzuciliście kapłany Pańskie, syny Aaronowe, i Lewity, a poczyniliście sobie ofiarowniki jako wszyscy narodowie ziemscy. Ktokolwiek przyjdzie a poświęci rękę swoję w byku z wołów i w siedmiu baranów, staje się ofiarownikiem tych, którzy nie są bogowie.
2.GDAŃSKA.1881Izażeście nie zarzucili kapłanów Pańskich, synów Aaronowych i Lewitów, a poczyniliście sobie kapłanów, jako inni narodowie ziemscy? Ktokolwiek przychodzi, aby poświęcone były ręce jego, z cielcem młodym i siedmią baranów, staje się kapłanem tych, którzy nie są bogowie.
3.GDAŃSKA.2017Czy nie odrzuciliście kapłanów PANA, synów Aarona, i Lewitów i czy nie ustanowiliście sobie kapłanów jak inne narody ziemi? Ktokolwiek przychodzi z młodym cielcem i siedmioma baranami, aby się poświęcić, staje się kapłanem tych, którzy nie bogami.
4.KRUSZYŃSKICzyście to nie odrzucili kapłanów Bożych, synów Aarona i lewitów, a wzięliście sobie kapłanów jako narody tych krajów? Ktokolwiek przychodzi, aby ofiarować młodego ciołka i siedmiu baranów, staje się kapłanem tego, który nie jest bogiem.
5.TYSIĄCL.WYD5Czy to nie wy wygnaliście kapłanów Pańskich, synów Aarona, i lewitów, czyż to nie wy poczyniliście sobie kapłanów, jak u ludów krajów pogańskich? Każdy, kto przychodzi z młodym cielcem i siedmioma baranami, aby go wprowadzono w czynności kapłańskie, staje się kapłanem tego, który nie jest Bogiem.
6.BRYTYJKACzy nie wypędziliście kapłanów Pana, potomków Aarona, i Lewitów, i nie narobiliście sobie kapłanów jak ludy innych krajów, gdzie to każdy, kto przychodzi z młodym cielcem i z siedmioma baranami, aby go wyświęcono, zostaje kapłanem tych, którzy nie są bogami!
7.POZNAŃSKACzyż nie odrzuciliście kapłanów Jahwe, synów Aarona, i lewitów i czyż nie ustanowiliście sobie kapłanów, jak narody [innych] krajów? Ktokolwiek przychodzi z młodym cielcem i siedmioma baranami, aby zostać poświęconym, zostaje kapłanem tego, co nie jest Bogiem.
8.WARSZ.PRASKAPousuwaliście kapłanów Jahwe, synów Aarona oraz Lewiego, a ustanowiliście sobie kapłanów takich samych, jakich mają ludy [pogańskie] tej ziemi. Każdy, kto tylko przychodzi, prowadząc z sobą młodego cielca i siedem baranów, i prosi, by go wyświęcić na kapłana, natychmiast zostaje kapłanem tego, który jednak nie jest Bogiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie porzuciliście kapłanów WIEKUISTEGO, synów Ahrona i Lewitów, a wyznaczyliście sobie kapłanów, jak ziemskie narody? Kto przychodzi z młodym cielcem oraz siedmioma baranami, aby zostały poświęcone jego ręce, staje się kapłanem tych, którzy nie są bogami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wypędziliście kapłanów PANA, synów Aarona i Lewitów, i czy nie ustanowiliście sobie sami kapłanów, podobnie jak ościenne ludy? Każdy, kto u nich przychodzi po wyświęcenie, mając z sobą młodego cielca i siedem baranów, zostaje kapłanem tych, którzy właściwie nie są bogami!