« 3Moj 7:9 3 Księga Mojżeszowa 7:10 3Moj 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbądź to olejem pokropiona, bądź to sucha, wszytkim synom Aaronowym rowną miarą rozdzielona każdemu będzie. VII
2.WUJEK.1923Chocia oliwą zaczyniona, chocia suche rzeczy będą, wszystkim synom Aaronowym, równą miarą na każdego, będzie podzielona.
3.GDAŃSKA.1881Przytem wszelaka ofiara śniedna, zagnieciona z oliwą albo prażona, wszystkim synom Aaronowym należeć będzie, tak jednemu, jako drugiemu.
4.GDAŃSKA.2017Lecz każda ofiara pokarmowa zmieszana z oliwą albo sucha będzie należeć do wszystkich synów Aarona, do każdego w równej części.
5.CYLKOWAle wszelka ofiara śniedna zaczyniona oliwą, albo sucha, do wszystkich synów Ahrona należeć będzie, - tak do jednego, jak i do drugiego.
6.KRUSZYŃSKIWszelka ofiara niekrwawa ugnieciona z oliwą, albo sucha, będzie dla wszystkich synów Aarona, którzy ją pomiędzy sobą podzielą.
7.MIESESNatomiast śniedna ofiara wszelaka, zaczyniona oliwą, czy też sucha, wszystkim Synom Arona będzie przynależeć, wszystkim na równi.
8.TYSIĄCL.WYD5Ale każda ofiara pokarmowa rozrobiona oliwą albo sucha będzie należeć do wszystkich synów Aarona po równej części.
9.BRYTYJKAAle każda ofiara z pokarmów, zaczyniona oliwą lub sucha, należeć będzie do wszystkich synów Aarona, po równej części.
10.POZNAŃSKAAle wszelka ofiara z pokarmów zagnieciona z oliwą, albo też sucha, będzie należała do wszystkich potomków Aarona w równej mierze.
11.WARSZ.PRASKANatomiast wszystko, co składa się na tę ofiarę, gdy jest przyprawione oliwą, jak i to, co suche, przeznacza się dla wszystkich synów Aarona, po równej części dla każdego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale każda ofiara z pokarmów, która jest zaczyniona oliwą, lub sucha, będzie należeć do wszystkich synów Ahrona; tak do jednego, jak i do drugiego.
13.EIB.BIBLIA.2016Za to każda ofiara z pokarmów, rozczyniona oliwą albo sucha, należeć będzie w równej części do wszystkich synów Aarona.