« 3Moj 7:13 3 Księga Mojżeszowa 7:14 3Moj 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz ktorychże to jeden z pirwiejszych obietuje się Panu a będzie kapłan❬a❭, ktoryż wyleje obiaty krew.
2.WUJEK.1923Z których jeden za pierwociny będzie ofiarowan Panu, i dostanie się kapłanowi, który wyleje krew ofiary.
3.GDAŃSKA.1881I będzie ofiarował z niego jeden chleb z każdej ofiary na podnoszenie Panu. Kapłanowi, który kropi krwią ofiar spokojnych, należeć to będzie.
4.GDAŃSKA.2017I z niego będzie składał PANU po jednym chlebie z każdej ofiary jako ofiarę wzniesienia. Będzie to należeć do kapłana, który kropi krwią ofiar pojednawczych.
5.CYLKOWI niechaj przynosi z tego, jeden z każdej ofiary, jako dań Wiekuistemu; do kapłana, kropiącego krwią ofiar opłatnych, do niego należeć to będzie.
6.KRUSZYŃSKIOfiaruje po jednym ze wszystkich darów złożonych Bogu; będzie to dla kapłana, który pokropił krwią ofiary zapokojnej.
7.MIESESNiech w ofierze on przynosi z tego jedno z ofiary każdej, jako dań dla Wiekuistego, – kapłanowi, który kropił krwią tej ofiary pokojowej, jemu [tylko] będzie przynależeć.
8.TYSIĄCL.WYD5Z każdego rodzaju darów ofiarnych będzie odłączony jeden jako dar szczególny dla Pana. Otrzyma go kapłan, który kropi krwią ofiary biesiadnej.
9.BRYTYJKAZ całej tej ofiary złoży jedno jako dar ofiarny dla Pana, a należeć to będzie do kapłana, który pokropił krwią ofiary pojednania; należeć to będzie do niego.
10.POZNAŃSKAZ każdego rodzaju darów złoży się po jednym dla Jahwe jako dar wybrany; będzie to należało do kapłana, który dokona pokropienia krwią tej dziękczynnej ofiary.
11.WARSZ.PRASKAZ każdego rodzaju darów ofiarowanych dla Jahwe należy oddzielić część i przeznaczyć dla kapłana, który dokonywał obrzędu pokropienia krwią z ofiary pojednania.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech przynosi z tego jeden z każdej ofiary, jako dań dla WIEKUISTEGO. Będzie to należeć do kapłana, który kropi krwią ofiar opłatnych.
13.EIB.BIBLIA.2016po jednym z każdej ofiary, jako szczególny dar dla PANA. Będzie on należał do kapłana, który dokonał pokropienia krwią ofiary pokoju.