« 3Moj 7:17 3 Księga Mojżeszowa 7:18 3Moj 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jestliby kto mięso obiety pokojne trzeci dzień jadł, nie będzie wdzięczna jego ofiera ani pomoże ofierującemu, ale rychlej ktorażkoli dusza takim pokarmem by się pokalała, przestąpienim winna będzie.
2.WUJEK.1923Jeżliby kto pożywał mięsa ofiary zapokojnéj dnia trzeciego, nadaremna będzie ofiara, ani pomoże ofiarującemu: i owszem którabykolwiek dusza takiem się jadłem splugawiła, przestępstwa winna będzie.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby kto przecię jadł mięso tej ofiary spokojnej dnia trzeciego, nie będzie przyjemny ten, który ją ofiarował; nie będzie mu płatna, owszem obrzydliwością będzie; a kto by jadł z niej, nieprawość swoję poniesie.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś zje mięso tej ofiary pojednawczej trzeciego dnia, nie zostanie przyjęta ani nie zostanie policzona temu, który ją złożył. Będzie to obrzydliwością, a kto ją spożyje, będzie obciążony nieprawością.
5.CYLKOWA jeżeliby jednak jedzoném było mięso tej ofiary opłatnej dnia trzeciego, to nie będzie upodobaną. Kto ją przyniósł, temu się ona nie policzy: obrzydliwością będzie; a ktoby jadł z niej, winę swą poniesie.
6.KRUSZYŃSKIJeśli kto spożywa z mięsa swej ofiary zapokojnej dnia trzeciego, ta ofiara nie będzie przyjemną; nie będzie poczytana temu, kto ją składa; będzie obrzydliwą i ktokolwiek będzie z niej spożywał, winę poniesie.
7.MIESESLecz jeżeli będzie się jadło cokolwiek z mięsa ofiary jego pokojowej dnia trzeciego, – nie będzie przyjęta łaskawie; kto przynosi ją w ofierze, temu nie będzie zaliczona, – obrzydliwością będzie, osoba zaś, która jadła zeń, ściągnie na siebie [karę za] przewinienie swoje.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś zje coś z mięsa ofiary biesiadnej na trzeci dzień, to ta ofiara nie będzie przyjęta, nie będzie ona policzona temu, który ją złożył, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, kto ją spożyje, zaciągnie winę.
9.BRYTYJKAA jeżeli z mięsa ofiary pojednania zje się coś trzeciego dnia, to ten, który ją składał, nie znajdzie upodobania. Nie będzie mu ona zaliczona. Jest to rzecz nieczysta, a ten, kto z niej będzie jadł, ściągnie na siebie winę.
10.POZNAŃSKAGdyby wszakże spożywano mięso ofiary dziękczynnej na trzeci dzień, [ofiara] nie będzie przyjęta. Nie będzie policzona temu, kto ją złożył, bo to rzecz nieczysta. Kto by więc spożywał [taką ofiarę], obciąży się winą.
11.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem ktoś jeszcze trzeciego dnia będzie spożywał mięso z ofiary pojednania, to ofiara w ogóle nie będzie przyjęta; nie będzie policzona temu, który ją złożył; mięso to jest rzeczą odrażającą i każdy, kto by je spożywał, dopuściłby się przestępstwa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli trzeciego dnia byłoby jednak jedzone mięso tej ofiary to nie będzie upodobaną. Nie policzy się ona temu, kto ja przyniósł; będzie obrzydliwością; a kto z niej zje poniesie swoją winę.
13.EIB.BIBLIA.2016Bo jeśli spożyje się coś z mięsa tej rzeźnej ofiary pokoju w trzecim dniu, to ten, który ją złożył, nie zyska przychylności, nie będzie mu ona zaliczona. Będzie ona już nieczystością i każdy, kto coś z niej spożyje, obciąży się swą własną winą.