« 3Moj 7:25 3 Księga Mojżeszowa 7:26 3Moj 7:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA krwie wszelikiego źwierzęcia nie będziecie jeść w karmi, tako z ptastwa jako z dobytka.
2.WUJEK.1923Krwie téż wszelkiego zwierzęcia nie weźmiecie na pokarm, tak z ptaków, jako z bydląt.
3.GDAŃSKA.1881Także żadnej krwi jeść nie będziecie we wszystkich mieszkaniach waszych, tak z ptaków, jako i z bydląt.
4.GDAŃSKA.2017Żadnej krwi nie będziecie jeść we wszystkich waszych mieszkaniach – ani z ptaków, ani ze zwierząt.
5.CYLKOWŻadnej téż krwi jadać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych, ani z ptactwa, ani z bydląt:
6.KRUSZYŃSKINie będziecie jedli krwi ptactwa i zwierząt na wszystkich miejscach waszego zamieszkania.
7.MIESESŻadnej krwi nie spożywajcie we wszystkich siedzibach waszych – z ptactwa czy z bydła.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi bydląt.
9.BRYTYJKAŻadnej krwi ani z ptactwa, ani z bydła, spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych.
10.POZNAŃSKAŻadnej w ogóle krwi nie będziecie spożywać, gdziekolwiek zamieszkacie: ani krwi ptactwa, ani zwierząt.
11.WARSZ.PRASKAGdziekolwiek byście mieszkali, nie wolno wam spożywać ani krwi ptaków, ani krwi zwierząt czworonożnych.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będziecie też jadać żadnej krwi we wszystkich waszych siedzibach, ani z ptactwa, ani z bydląt.
13.EIB.BIBLIA.2016W żadnej ze swoich siedzib nie będziecie spożywali krwi - ani krwi ptactwa, ani bydła.