« 3Moj 7:29 3 Księga Mojżeszowa 7:30 3Moj 7:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDzierżeć będą w ręce tuk obiety i grędzi a gdyż oboję ofierę Panu poświęcicie, wzda kapłanowi,
2.WUJEK.1923Będzie trzymał w rękach łój ofiary i mostek: a gdy oboje ofiarowawszy Panu poświęci, odda kapłanowi:
3.GDAŃSKA.1881Ręka jego przyniesie ofiarę ognistą Panu; tłustość z mostkiem przyniesie, a mostek niech będzie tam i sam obracany na ofiarę przed Panem.
4.GDAŃSKA.2017Własnoręcznie przyniesie PANU ofiarę ogniową; przyniesie tłuszcz wraz z mostkiem, aby kołysać nim jako ofiarą kołysaną przed PANEM.
5.CYLKOWJego ręce niech przyniosą ogniowe ofiary Wiekuistego; łój wraz z mostkiem niech przyniesie: mostek, aby stawić go jako przedstawienie przed obliczem Wiekuistego;
6.KRUSZYŃSKIPrzyniesie na rękach swoich to, co ma być spalone Bogu: tłuszcz z piersią przyniesie, pierś, aby zanieść ją jako dar przed oblicze Boga.
7.MIESESręce jego własne niech przyniosą ofiary ogniowe Wiekuistego: łój wraz z mostkiem niech przyniesie, – mostek, ażeby nim dokonać obrotu przed Wiekuistym,
8.TYSIĄCL.WYD5Własnoręcznie przyniesie ofiary spalane dla Pana: przyniesie tłuszcz z mostka i mostek, aby wykonać nim gest kołysania przed Panem.
9.BRYTYJKANiech własnymi rękami przyniesie ofiary ogniowe dla Pana: tłuszcz wraz z mostkiem. Niech przyniesie mostek do wykonania nim obrzędu potrząsania przed Panem.
10.POZNAŃSKAOn więc własnoręcznie niech przyniesie na ofiarę spalaną dla Jahwe tłuszcz z mostka oraz mostek, aby dokonać obrzędowego kołysania przed Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAWe własnych rękach przyniesie to wszystko, co zamierza spalić na ofiarę dla Jahwe: przyniesie więc tłuszcz z mostka i cały mostek na tak zwaną ofiarę kołysania przed Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech jego ręce przyniosą ogniowe ofiary dla WIEKUISTEGO; niech przyniesie łój wraz z mostkiem; mostek aby stawić go jako przedstawienie przed obliczem WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016Niech własnoręcznie przyniesie PANU wdzięczne dary, to znaczy tłuszcz wraz z mostkiem. Mostek niech złoży PANU w ofierze kołysanej.