« 3Moj 7:32 3 Księga Mojżeszowa 7:33 3Moj 7:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ktory ofierować będzie krew i tuk z synow Aaronowych, ten będzie mieć plece prawe za swoj dział.
2.WUJEK.1923Ktoby z synów Aaronowych ofiarował krew i łój ten będzie miał i łopatkę prawą za część swoję.
3.GDAŃSKA.1881Kto też z synów Aaronowych ofiarować będzie krew ofiar spokojnych i tłustość, temu się dostanie łopatka prawa działem.
4.GDAŃSKA.2017Kto spośród synów Aarona będzie składał krew ofiar pojednawczych i tłuszcz, weźmie jako swoją część prawą łopatkę.
5.CYLKOWKto z synów Ahrona przynosi krew z ofiar opłatnych i łój, temu dostanie się i łopatka prawa w udziale.
6.KRUSZYŃSKITemu z synów Aarona, który ofiaruje krew i tłuszcz z ofiar zapokojnych, będzie dana w darze prawa goleń.
7.MIESESKto w ofierze krew przynosi ofiar pokojowych i ten łój, z pośród Synów Arona, temu będzie przynależeć prawa ta łopatka jako udział.
8.TYSIĄCL.WYD5Ten spośród synów Aarona, który składa w ofierze krew i tłuszcz ofiar biesiadnych, otrzyma - jako swoją część - prawą łopatkę.
9.BRYTYJKAPrawa łopatka należeć będzie jako jego cząstka do tego spośród synów Aarona, który składa krew ofiar pojednania.
10.POZNAŃSKATen spośród synów Aarona, który złoży w ofierze krew i tłuszcz w darze dziękczynienia, weźmie prawy udziec.
11.WARSZ.PRASKAPrawą łopatkę otrzyma ten z synów Aarona, który będzie składał w ofierze krew i tłuszcz ofiar pojednania.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Który z synów Ahrona przynosi z ofiar opłatnych krew i łój temu dostanie się w udziale prawa łopatka.
13.EIB.BIBLIA.2016Prawa łopatka będzie częścią należną temu spośród synów Aarona, który akurat złoży krew i tłuszcz ofiary pokoju.