« Mar 6:20 Ewangelia Marka 6:21 Mar 6:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był dzień po temu, iż Herod na dzień narodzenia swego uczynił wieczerzą panom i hetmanom, i przedniejszym Galileyskim.
2.WUJEK.1923A gdy był dzień po temu, Herod dnia narodzenia swego sprawił wieczerzą panom i tysiącznikom i przedniejszym Galilei.
3.RAKOW.NTA gdy był dzień sposobny, gdy Herod, w dzień narodzenia swego wieczerzą uczynił przedniejszym panom swym, i Rotmistrzom, i pierwszym z Galileiey;
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszedł dzień sposobny, którego Herod, obchodząc pamiątkę narodzenia swego, wieczerzą sprawił na książęta swoje i na hetmany i na przedniejsze z Galilei;
5.GDAŃSKA.2017A gdy nadeszła odpowiednia chwila, Herod, obchodząc dzień swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich dostojników, dowódców wojskowych i znakomitości z Galilei.
6.SZCZEPAŃSKINadarzyła się jednak dobra sposobność, gdy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę ministrom <swoim>, wyższym oficerom i szlachcie w Galilei.
7.GRZYM1936Zdarzył się jednak dzień sposobny, że Herod w swoje imieniny wyprawił ucztę dla książąt, generałów i panów Galilei;
8.DĄBR.WUL.1973I gdy nadszedł dzień stosowny, Herod w swe urodziny zgotował ucztę dla książąt, wodzów i dostojników galilejskich.
9.DĄBR.GR.1961I oto nadszedł czas stosowny, gdy Herod w dniu swych urodzin zgotował ucztę dla swoich dostojników oraz dla wodzów i magnatów galilejskich.
10.TYSIĄCL.WYD5Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei.
11.BRYTYJKAI nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów, i dostojników z Galilei.
12.POZNAŃSKAKiedy nadszedł odpowiedni dzień, Herod w swoje urodziny wyprawił przyjęcie dla urzędników i wojskowych, i dostojników galilejskich.
13.WARSZ.PRASKALecz oto nadarzyła się dobra sposobność wtedy, kiedy to Herod, z okazji swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich urzędników, dowódców wojskowych i znakomitych osobistości galilejskich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przyszedł dogodny dzień, kiedy na swoje urodziny Herod sprawił wieczerzę swym dostojnikom, dowódcom oraz pierwszym obywatelom Galilei;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOkazja nadarzyła się w dniu urodzin Heroda. Wyprawił on wtedy ucztę dla swoich dostojników, dowódców i całej galilejskiej elity.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyszedł odpowiedni dzień, kiedy Herod w swoje urodziny wyprawiał wieczerzę dla swoich dostojników i dla trybunów wojskowych, i dla przedniejszych osób z Galilei,