« Mar 6:22 Ewangelia Marka 6:23 Mar 6:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przysiągł jej, iż oczkolwiek mię prosić będziesz, damci, aż do połowice królestwa mego.
2.WUJEK.1923I przysiągł jéj: Iż oczkolwiek prosić będziesz, dam ci, by téż połowicę królestwa mego.
3.RAKOW.NTI przysiągł jej: Iż oczkolwiek byś prosiła, dam ci, aż do połowice Królestwa mego.
4.GDAŃSKA.1881I przysiągł jej: O cokolwiek byś mię prosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego.
5.GDAŃSKA.2017I przysiągł jej: O cokolwiek mnie poprosisz, dam ci, aż do połowy mego królestwa.
6.SZCZEPAŃSKII przysiągł jej: O cokolwiek poprosisz, dam ci, choćby połowę mego królestwa.
7.GRZYM1936I przysiągł jej: że o cokolwiek poprosisz, dam ci; choćby i połowę królestwa mojego.
8.DĄBR.WUL.1973I poprzysiągł jej: Że o cokolwiek prosić będziesz, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. Ona tedy wyszedłszy powiedziała matce swojej: Czego mam żądać?
9.DĄBR.GR.1961(6:23a) I poprzysiągł jej: O cokolwiek prosić mnie będziesz, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego.
10.TYSIĄCL.WYD5Nawet jej przysiągł: Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa.
11.BRYTYJKAI przysiągł jej: O cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego.
12.POZNAŃSKAI przysiągł jej: - O cokowiek mnie poprosisz, dam tobie, nawet połowę mego królestwa.
13.WARSZ.PRASKAI nawet zaklinał się mówiąc: O co tylko poprosisz, dam ci, choćby nawet połowę mojego królestwa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jej przysiągł: O cokolwiek byś mnie prosiła dam ci, aż do połowy mojego królestwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzysiągł jej natomiast wiele: Dam, o cokolwiek poprosisz, choćby połowę mojego królestwa.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przysiągł jej: O cokolwiek byś mnie prosiła, dam ci, aż do połowy mojego królestwa.