« Mar 6:37 Ewangelia Marka 6:38 Mar 6:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł im: Kilko chlebów macie? idźcie i spatrzcie, a dowiedziawszy się, mówią: Pięcioro i dwie rybie.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Wiele chleba macie? idźcie i obaczcie. A dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięcioro i dwie rybie.
3.RAKOW.NTA on mówi im: Ile chlebów macie? idźcie, a obejźrzycie. A dowiedziawszy się, mówią: Pięcioro, i dwie rybie.
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Wieleż chleba macie? Idźcie, a dowiedzcie się. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięcioro, i dwie ryby.
5.GDAŃSKA.2017A on im powiedział: Ile macie chleba? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie ryby.
6.SZCZEPAŃSKIA On ich pyta: Ile macie chlebów? Idźcie {i} obaczcie! A gdy zbadali, mówią: Pięć i dwie ryby.
7.GRZYM1936I mówi im: Ile chlebów macie? Idźcie, zobaczcie. Gdy zobaczyli, mówią mu: Pięć i dwie ryby.
8.DĄBR.WUL.1973I zapytał ich: Ile chlebów macie? Idźcie i zobaczcie! A gdy się dowiedzieli, rzekli: Pięć i dwie ryby.
9.DĄBR.GR.1961Pyta ich tedy: Ile chlebów macie? Idźcie i zobaczcie! Kiedy się dowiedzieli, mówią: Pięć i dwie ryby.
10.TYSIĄCL.WYD5On ich spytał: Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie! Gdy się upewnili, rzekli: Pięć i dwie ryby.
11.BRYTYJKAA on rzekł do nich: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie ryby.
12.POZNAŃSKAOn zaś powiada: - Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie! Kiedy zobaczyli, mówią: - Pięć. I dwie ryby.
13.WARSZ.PRASKAWtedy ich zapytał: Ile macie chlebów? Pójdźcie i zobaczcie! Gdy zobaczyli, powiedzieli: Pięć i dwie ryby.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on im mówi: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A kiedy się dowiedzieli, powiedzieli: Pięć, i dwie ryby.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITIle macie chlebów? - zapytał. - Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli: Pięć i dwie ryby.
16.TOR.NOWE.PRZ.A On powiedział im: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedzieli się i powiedzieli: Pięć i dwie ryby.