« Mar 6:38 Ewangelia Marka 6:39 Mar 6:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I roskazał im posadzić wszytkie na zielonej trawie.
2.WUJEK.1923I rozkazał im posadzić wszystkie gromadami na zielonéj trawie.
3.RAKOW.NTI roskazał im posadzić wszytki, rząd podle rzędu na zielonej trawie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im kazał wszystkie gromadami posadzić na zielonej trawie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy kazał im posadzić wszystkich w grupach na zielonej trawie.
6.SZCZEPAŃSKII rozkazał im usadowić wszystkich gromadami na trawie zielonej.
7.GRZYM1936Kazał im tedy posadzić wszystkich gromadami na zielonej trawie.
8.DĄBR.WUL.1973I rozkazał im posadzić wszystkich na zielonej trawie, gromada za gromadą.
9.DĄBR.GR.1961I rozkazał im posadzić wszystkich na zielonej trawie, gromada za gromadą.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie.
11.BRYTYJKAI nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie.
12.POZNAŃSKAI kazał im posadzić wszystkich rzędami na zielonej murawie.
13.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział, żeby kazali usiąść wszystkim grupami na zielonej trawie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem kazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie.
16.TOR.NOWE.PRZ.I kazał im posadzić wszystkich, grupa za grupą, na zielonej trawie.