« Mar 6:39 Ewangelia Marka 6:40 Mar 6:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I siedli grzędami (to) po stu (to) po piącidziesiąt.
2.WUJEK.1923I siedli na części po stu i po piącidziesiąt.
3.RAKOW.NTI usiedli gromadką podle gromadki tu po stu, a tu po pięćdziesiąt.
4.GDAŃSKA.1881I usiedli rząd podle rządu, tu po stu, tu zaś po pięćdziesiąt.
5.GDAŃSKA.2017I usiedli w grupach, po stu i po pięćdziesięciu.
6.SZCZEPAŃSKIPorozsiadali się więc w grupy po sto i po pięćdziesiąt.
7.GRZYM1936I usiadli gromadami po sto i pięćdziesiąt ludzi.
8.DĄBR.WUL.1973I rozłożyli się, jak podzielono, gromada za gromadą, po stu i po pięćdziesięciu.
9.DĄBR.GR.1961I rozłożyli się, jak ich podzielono, gromada za gromadą, po stu i po pięćdziesięciu.
10.TYSIĄCL.WYD5I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu.
11.BRYTYJKAUsiedli więc w grupach, po stu i po pięćdziesięciu.
12.POZNAŃSKAI posiadali grupami po stu i po pięćdziesięciu.
13.WARSZ.PRASKAI usiedli jedna grupa koło drugiej po stu i po pięćdziesięciu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I usiedli rzędami, po stu oraz po pięćdziesiąt.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRozłożyli się więc gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.
16.TOR.NOWE.PRZ.I usiedli, gromada za gromadą, po stu i po pięćdziesięciu.