« Mar 6:51 Ewangelia Marka 6:52 Mar 6:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie zrozumieli o chlebiech, było bo ich serce zakamiałe.
2.WUJEK.1923Bo nie zrozumieli byli o chlebie, iż serce ich było zaślepione.
3.RAKOW.NTBo nie zrozumieli byli o onych chlebiech, było bowiem serce ich strętwione.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie zrozumieli z strony chlebów, gdyż serce ich było zdrętwiało.
5.GDAŃSKA.2017Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było odrętwiałe.
6.SZCZEPAŃSKIalbowiem nie zrozumieli znaczenia chlebów, lecz serce ich było zaślepione.
7.GRZYM1936Nie rozumieli jeszcze cudu z chlebem, bo serca ich były zaślepione.
8.DĄBR.WUL.1973że nic nie zrozumieli z cudu chlebów, gdyż było zaślepione serce ich.
9.DĄBR.GR.1961że nic nie rozumieli z cudu chlebów, bo było zaślepione serce ich.
10.TYSIĄCL.WYD5nie zrozumieli bowiem [zajścia] z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.
11.BRYTYJKANie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe.
12.POZNAŃSKAbo nie zrozumieli zdarzenia z chlebami, lecz ich serce było zatwardziałe.
13.WARSZ.PRASKA(6:51b) bo nic nie rozumieli ze sprawy chleba, ponieważ umysły ich były zaślepione.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeszcze nie zrozumieli po cudzie z chlebami, gdyż serce ich było zatwardziałe.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie rozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serca były nieczułe.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo nie pojęli cudu z chlebami, gdyż serce ich było skamieniałe.