« Mar 6:53 Ewangelia Marka 6:54 Mar 6:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy wyszedł z łodzi wnet go poznali.
2.WUJEK.1923A gdy wyszli z łodzi, natychmiast go poznali,
3.RAKOW.NTA gdy wyszli oni z łodzi, wnet poznawszy go,
4.GDAŃSKA.1881A gdy wyszli z łodzi, zaraz ci, co go poznali,
5.GDAŃSKA.2017A gdy wyszli z łodzi, ludzie zaraz go poznali;
6.SZCZEPAŃSKISkoro zaś wyszli z łodzi, natychmiast poznano Go;
7.GRZYM1936Ale zaledwie wyszli z łodzi, zaraz go poznali.
8.DĄBR.WUL.1973I skoro tylko wyszli z łodzi, natychmiast poznali go ludzie.
9.DĄBR.GR.1961I skoro tylko wyszli z łodzi, poznali go ludzie
10.TYSIĄCL.WYD5Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano.
11.BRYTYJKAA gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznali.
12.POZNAŃSKAKiedy wyszli z łodzi, ludzie Go zaraz poznali.
13.WARSZ.PRASKAI gdy tylko wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni wyszli z łodzi, ludzie zaraz go rozpoznali,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy tylko Jezus wyszedł z łodzi, ludzie zaraz Go rozpoznali.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy wyszli z łodzi, zaraz Go rozpoznano,