« 1Tes 1:4 1 List do Tesaloniczan 1:5 1Tes 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż Ewanielion nasze niebyło do was w wymowie tylko, ale i wmocy, i wduchu świętem i w upewnieniu mnogiem, jako wiecie jascyśmy byli między wami dla was.
2.WUJEK.1923Iż Ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, ale i w mocy i w Duchu Świętym i w zupełności wielkiéj: jako wiecie, jakimiśmy byli między wami dla was.
3.RAKOW.NTGdyż Ewanielia nasza nie była u was w mowie tylko, ale też w mocy, i w duchu świętym, i w zupełnym upewnieniu wielkim; jako wiecie jakośmy byli między wami dla was.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż Ewangielija nasza nie była u was tylko w mowie, ale też w mocy i w Duchu Świętym, i we wszelkiem upewnieniu, jako wiecie, jakimyśmy byli między wami dla was.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.
6.JACZEWSKIbo Ewangelia, jakąśmy wam głosili, nie zasadzała się tylko na słowach, ale słowom towarzyszyły cudy i dary Ducha świętego, i to w wielkiej obfitości: boć wiecie, cośmy dla was działali, będąc śród was.
7.SYMONgdyż opowiadaliśmy wam Ewangelję nietylko słowem, ale też z mocą, i z Duchem Świętym, i z pełnością przekonania: i sami to wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was:
8.MARIAWICIponieważ Ewangelia nasza nie była między wami tylko w mowie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i w zupełności wielkiej, jako sami wiecie, jacyśmy byli między wami dla was.
9.DĄBR.WUL.1973bo głosiliśmy wam Ewangelię nie tylko słowem, ale też z mocą i z Duchem Świętym, i z wielką pełnością. A sami to wiecie, jakimi byliśmy dla was, przebywając wśród was.
10.DĄBR.GR.1961Ewangelię bowiem oznajmiliśmy wam nie tylko słowem, ale też z mocą i z Duchem Świętym i z wielką pewnością. Sami to wiecie, jakimi byliśmy wśród was dla waszego dobra.
11.TYSIĄCL.WYD5bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i [działaniem] Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was.
12.BRYTYJKAGdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was.
13.POZNAŃSKAEwangelię naszą głosiliśmy wam nie tylko słowami, lecz również mocą Ducha Świętego i z głębokim przekonaniem. Wiecie przecież, jakimi byliśmy dla was, gdyśmy u was przebywali.
14.WARSZ.PRASKANie tylko bowiem głosiliśmy wam Ewangelię mocą naszego słowa, lecz korzystaliście także ze wsparcia Ducha Świętego, z pełnym przekonaniem o prawdziwości Ewangelii. Wiecie też, jak zabiegaliśmy o wasze dobro, kiedyśmy wśród was przebywali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie jakimi się staliśmy dla was między wami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg, ze względu na was, używał nas pomiędzy wami.
17.TOR.PRZ.Że nasza Ewangelia zaistniała w was nie tylko w Słowie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i w wielkiej całkowitej pewności, jak wiecie, jakimi staliśmy się pośród was ze względu na was.