« 1Kor 16:2 1 List do Koryntian 16:3 1Kor 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy przyjdę, którekolwiek uchwalicie przez listy, te poślę odnieść łaskę waszę do Jeruzalema.
2.WUJEK.1923A gdy przytomny będę, którebyście uchwalili przez listy, te poślę, aby odnieśli łaskę waszę do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA gdy przyjdę, którychkolwiekbyście doświadczyli przez listy, te poślę aby nieśli dobrodziejstwo wasze do Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyjdę, którychkolwiek uchwalicie przez listy, tych poślę, aby odnieśli dobrodziejstwo wasze do Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przyjdę, poślę tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy.
6.JACZEWSKIGdy do was przybędę, ofiarę waszą przyjmę i przeszlę ją do Jerozolimy przez tych, których mi jako zaufanych przedstawicie.
7.SYMONA gdy przybędę, tych, których za godnych uznacie, poślę z listami do Jerozolimy, aby dar wasz odnieśli.
8.MARIAWICIA gdy sam będę obecny, tych, którychbyście sami zalecili przez list, poszlę, aby odnieśli łaskę waszą do Jeruzalem.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy będę u was, poślę do Jerozolimy z listami tych, których uznacie za godnych, aby dar wasz odnieśli.
10.DĄBR.GR.1961A gdy będę u was, poślę do Jerozolimy z listami tych, których uznacie za godnych, aby dar wasz odnieśli.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś się zjawię, poślę dar wasz z listami do Jeruzalem przez tych, których uznacie za godnych.
12.BRYTYJKAA gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy;
13.POZNAŃSKASkoro zaś przybędę, wówczas prześlę wasze dary z listami polecającymi do Jerozolimy za pośrednictwem tych, których uznacie za odpowiednich.
14.WARSZ.PRASKAKiedy zaś się zjawię, przez tych, których uznacie za godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy się pojawię, tych, których uznacie za wskazane poślę przez listy, by odnieśli wasz dar do Jerozolimy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ja, gdy się zjawię, poślę z listami tych, których uważacie za sprawdzonych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy.
17.TOR.PRZ.A gdy przybędę, tych, których uznacie za wypróbowanych, poślę z listami, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy.