« Jan 19:11 Ewangelia Jana 19:12 Jan 19:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odtąd szukał Piłat puścić ji. Lecz Judowie krzyczeli, mówiąc: Jeśli tego puścisz, nie jesteś przyjaciel Cesarski. Wszelki królem się czyniący, sprzeciwia się Cesarzowi.
2.WUJEK.1923I odtąd Piłat starał się, aby go puścił. Lecz Żydowie wołali, mówiąc: Jeźli tego wypuścisz, nie jesteś przyjaciel Cesarski; każdy bowiem, co się czyni królem, sprzeciwia się Cesarzowi.
3.RAKOW.NTOd tąd szukał Piłat wypuścić go; lecz Żydowie krzyknęli, mówiąc: Jeślibyś tego wypuścił, nie jesteś przyjacielem Cesarskim; Wszelki co się Królem czyni, sprzeciwia się Cesarzowi.
4.GDAŃSKA.1881Odtąd Piłat starał się o to, jakoby go wypuścił; lecz Żydowie wołali mówiąc: Jeźli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim; każdy bowiem, co się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi.
5.GDAŃSKA.2017Odtąd Piłat starał się go wypuścić. Żydzi jednak wołali: Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.
6.SZCZEPAŃSKIOdtąd {więc} Piłat starał się Go uwolnić; ale Judejczycy wołali, mówiąc: Jeśli Tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; ktokolwiek bowiem czyni się królem, ten się cesarzowi sprzeciwia.
7.MARIAWICII od tego czasu starał się Piłat, aby Go wypuścił. Ale Żydzi wołali mówiąc: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim: każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi.
8.GRZYM1936I od tej chwili starał się Piłat uwolnić go, ale Żydzi czynili wrzawę i domagali się, wołając: Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza: bo kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi.
9.DĄBR.WUL.1973I odtąd Piłat starał się go uwolnić. Ale Żydzi wołali mówiąc: Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi.
10.DĄBR.GR.1961Od tej chwili Piłat starał się go uwolnić. Ale Żydzi wołali: Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Bo każdy, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi.
11.TYSIĄCL.WYD5Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cezarowi.
12.BRYTYJKAOdtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi.
13.POZNAŃSKAOd tej chwili Piłat starał się Go uwolnić. A Judejczycy krzyczeli: - Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Bo kto czyni się królem, występuje przeciw cesarzowi!
14.WARSZ.PRASKAOd tego momentu Piłat usiłował Go uwolnić, ale Żydzi wołali: Jeżeli Jego uwolnisz, okażesz się nieprzyjacielem cesarza. Każdy, kto czyni się królem, sprzeciwia się cesarzowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od tego czasu Piłat pragnął go uwolnić, ale Żydzi zawołali, mówiąc: Jeśli go uniewinnisz, nie jesteś przyjacielem cezara; gdyż każdy, kto czyni siebie królem, sprzeciwia się cezarowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdtąd Piłat starał się Go wypuścić, ale Żydzi wołali: Jeśli Go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się cesarzowi.
17.TOR.PRZ.Odtąd Piłat starał się Go wypuścić, lecz Żydzi krzyczeli słowami: Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara; każdy bowiem, kto czyni siebie królem, sprzeciwia się Cezarowi!