« Jan 19:12 Ewangelia Jana 19:13 Jan 19:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto Piłat usłyszawszy tę rzecz wywiódł wen Jesusa, i siadł na sądowej stołicy, na miejscu które zową brukiem, a po Ebreysku Gabbatha.
2.WUJEK.1923A Piłat usłyszawszy te mowy, wywiódł przed ratusz Jezusa i siadł na stolicy sądowéj, na miejscu, które zowią Lithostrotos, a po Żydowsku Gabbatha.
3.RAKOW.NTPiłat tedy usłyszawszy tę mowę, wywiódł na dwór Jezusa; i siadł na stolicy na miejscu nazwanym Lithostroton, a po Hebraysku Gabbatha.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż Piłat usłyszawszy te słowa, wywiódł Jezusa na dwór i siadł na stolicy, na miejscu, które zowią Litostrotos, a po żydowsku Gabbata.
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
6.SZCZEPAŃSKIUsłyszawszy więc te słowa. Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz, i zasiadł na trybunie, w miejscu zwanem Litostrotos, po żydowsku zaś Gabbata.
7.MARIAWICIA Piłat usłyszawszy te słowa, wywiódł Jezusa na dwór i usiadł na stolicy sądowej, na miejscu, które zowią Lithostrotos, a po Żydowsku Gabbatha.
8.GRZYM1936A słysząc takie słowa, Piłat wyprowadził Jezusa i zajął miejsce na stolicy sądu na miejscu zwanem Litostrotos a po żydowsku Gabbata.
9.DĄBR.WUL.1973Usłyszawszy te słowa Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
10.DĄBR.GR.1961Piłat usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
12.BRYTYJKAPiłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu, zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata.
13.POZNAŃSKAPiłat usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa z pretorium i zasiadł na podwyższeniu na miejscu zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbatha.
14.WARSZ.PRASKAKiedy Piłat usłyszał te słowa, kazał przyprowadzić Jezusa, zasiadł na trybunale w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Piłat, gdy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł koło trybuny, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu zwanym Litostratos, a po hebrajsku Gabbata.
17.TOR.PRZ.Wtedy Piłat, gdy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim, w miejscu, zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbata.