« Jan 19:13 Ewangelia Jana 19:14 Jan 19:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Było lepak gotowanie paschy, a godzina jakmiarz szósta, i mówi Judom: Oto Król wasz.
2.WUJEK.1923A był dzień przygotowania Paschy, godzina jakoby szósta, i rzekł Żydom: Oto król wasz.
3.RAKOW.NTA było przygotowanie Paschy, a godzina jakoby szósta; i mówi Piłat Żydom: Oto Król wasz!
4.GDAŃSKA.1881A było to w dzień przygotowania przed wielkanocą, około szóstej godziny, i rzekł Piłat Żydom: Oto król wasz!
5.GDAŃSKA.2017A był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I powiedział Piłat do Żydów: Oto wasz król!
6.SZCZEPAŃSKIA był to dzień Przygotowania Paschy, godzina jakby szósta. I mówi do Judejczyków: Oto Król wasz!
7.MARIAWICIA było Przygotowanie Wielkanocne, jakoby o szóstej godzinie. I rzekł Piłat do Żydów: Oto król wasz.
8.GRZYM1936A był to dzień Przygotowania do Wielkanocy, godzina mniej więcej szósta. I znowu mówi do Żydów: Oto król wasz.
9.DĄBR.WUL.1973A był to dzień Przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów: Oto król wasz.
10.DĄBR.GR.1961A było to w dniu Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzecze do Żydów: Oto król wasz!
11.TYSIĄCL.WYD5Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto wasz król!
12.BRYTYJKAA był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł do Żydów: Oto król wasz!
13.POZNAŃSKABył to dzień przygotowania Paschy, godzina mniej więcej szósta. (Piłat) mówi Judajczykom: - Oto wasz król! -
14.WARSZ.PRASKAByło to w przeddzień Paschy, około godziny szóstej. Piłat powiedział do Żydów: Oto wasz król!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A było Przygotowanie Paschy, zaś godzina jakoś szósta. Mówi też Żydom: Oto wasz król.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA było to w Dniu Przygotowania Paschy, około południa. Wtedy powiedział do Żydów: Oto wasz król!
17.TOR.PRZ.A był to Dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i powiedział do Żydów: Oto wasz król!