« Jan 19:19 Ewangelia Jana 19:20 Jan 19:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten przeto tytuł mnodzy czytali (z) Judów, że blisko miasta było miejsce, gdzie ukrzyżowan Jesus. A było napisano Ebreyskie, Greckie (i) Rzymskie.
2.WUJEK.1923Ten tedy tytuł czytało wiele Żydów; iż blizko miasta było miejsce, gdzie był ukrzyżowan Jezus: a było napisano po Żydowsku, po Grecku i po Łacinie.
3.RAKOW.NTTen tedy tytuł wiele czytało Żydów; iż blisko było ono miejsce miasta, gdzie był ukrzyżowan Jezus. A było napisano po Hebraysku, po Grecku, i po Rzymsku.
4.GDAŃSKA.1881A ten napis czytało wiele Żydów; bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus; a było napisane po żydowsku, po grecku i po łacinie.
5.GDAŃSKA.2017Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie.
6.SZCZEPAŃSKIWielu tedy z pomiędzy Żydów czytało ten napis, bo miejsce, gdzie Jezus był ukrzyżowany, znajdowało się blizko miasta, a napis był po żydowsku, po grecku i po łacinie.
7.MARIAWICITen tedy napis czytało wielu Żydów, bo blizko miasta było to miejsce, na którem ukrzyżowano Jezusa. A było napisane po Żydowsku, po Grecku i po Łacinie.
8.GRZYM1936Napis ten czytało wielu Żydów, gdyż miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, niedaleko było od miasta: napisane zaś było po żydowsku, po grecku i po łacinie.
9.DĄBR.WUL.1973Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie.
10.DĄBR.GR.1961Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
11.TYSIĄCL.WYD5Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
12.BRYTYJKAA napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
13.POZNAŃSKAWielu Judejczyków czytało ten napis, bo miejsce ukrzyżowania Jezusa znajdowało się blisko miasta, a napis był po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
14.WARSZ.PRASKAWielu Żydów czytało ten napis, gdyż miejsce, na którym ukrzyżowano Jezusa, znajdowało się w pobliżu miasta, a napis był sporządzony po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ten napis czytało wielu Żydów, bo owo miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta; a było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa te przeczytało wielu Żydów, gdyż miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta, a sam napis sporządzony był po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
17.TOR.PRZ.A ten napis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a napisany był on po hebrajsku, po grecku i po łacinie.