« Jan 19:25 Ewangelia Jana 19:26 Jan 19:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Jesus ujrzawszy matkę i ucznia stojącego którego miłował, mówi matce swej: Niewiasto oto syn twój.
2.WUJEK.1923Gdy tedy ujrzał Jezus matkę i ucznia, którego miłował, stojącego, rzekł matce swojéj: Niewiasto, oto syn twój.
3.RAKOW.NTJezus tedy ujźrzawszy matkę i ucznia tuż stojącego, którego miłował, mówi matce swej: Niewiasto, oto Syn twój!
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jezus ujrzawszy matkę i ucznia, którego miłował, tuż stojącego, rzekł matce swojej: Niewiasto, oto syn twój!
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, stojącego <obok>, którego miłował, rzecze do Matki {swojej}: Niewiasto, oto syn twój!
7.MARIAWICIGdy tedy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, tuż stojącego, rzekł do Matki Swej: Niewiasto, oto syn twój.
8.GRZYM1936Widząc zaś Jezus matkę swoją obecną i ucznia umiłowanego, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój!
10.DĄBR.GR.1961A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój!
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
12.BRYTYJKAA gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój!
13.POZNAŃSKAJezus zobaczywszy matkę i ucznia, którego miłował, mówi do matki: - Niewiasto, oto syn twój.
14.WARSZ.PRASKAKiedy Jezus zobaczył swoją Matkę, a obok niej ucznia, którego miłował, powiedział do Matki: Niewiasto, oto syn twój!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus ujrzawszy matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, mówi swojej matce: Niewiasto, oto twój syn.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki: Kobieto, oto twój syn!
17.TOR.PRZ.A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia tam stojącego, którego miłował, powiedział swojej matce: „Kobieto, oto twój syn!”