« Jan 19:34 Ewangelia Jana 19:35 Jan 19:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kto widział świadczył, a prawdziwe jego jest świadectwo, i on wie że prawdę mówi, abyście i wy wierzyli.
2.WUJEK.1923A który widział, wydał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo jego, a on wie, iż prawdę powiada, abyście i wy wierzyli.
3.RAKOW.NTA ten który widział świadczył, i prawdziwe jest świadectwo jego; i on wie iż prawdziwe rzeczy mówi, abyście wy wierzyli.
4.GDAŃSKA.1881A ten, co to widział, świadczył o tem i prawdziwe jest świadectwo jego; a on wie, iż prawdę powiada, abyście wy wierzyli.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który to widział, świadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli.
6.SZCZEPAŃSKIA ten, co patrzył, dał świadectwo; <to> zaś jego świadectwo jest prawdziwe; on też wie, że prawdę mówi, abyście i wy <u>wierzyli.
7.MARIAWICIA ten, który to widział, świadectwo wydał, i prawdziwe jest świadectwo jego. I on wie, że to, co prawda jest, powiada, abyście i wy wierzyli.
8.GRZYM1936A ten, kto to widział, świadectwo wydał, i prawdziwe jest świadectwo jego. I wie, że prawdę mówi, abyście i wy wierzyli.
9.DĄBR.WUL.1973A ten, który widział, dał świadectwo i prawdziwe jest świadectwo jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli.
10.DĄBR.GR.1961Ten, który to widział, daje o tym świadectwo i prawdziwe jest jego świadectwo. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy wierzyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.
12.BRYTYJKAA ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe; i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.
13.POZNAŃSKAA ten, który to widział, daje o tym świadectwo. A świadectwo jego jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, byście i wy uwierzyli.
14.WARSZ.PRASKATen, który to pisze, wszystko sam widział i jego świadectwo jest prawdziwe. Wie, że mówi prawdę po to, żebyście i wy uwierzyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten, co to zobaczył, zaświadcza, a jego świadectwo jest prawdziwe; on też wie, że mówi zgodnie z rzeczywistością, abyście i wy uwierzyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotwierdza to naoczny świadek. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli.
17.TOR.PRZ.A ten, który to widział, świadczy o tym , a jego świadectwo jest prawdziwe; i on wie, że mówi prawdę, abyście wy uwierzyli.