« Jan 19:35 Ewangelia Jana 19:36 Jan 19:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby się to pismo spełniło: Kości nieskruszycie z niego.
2.WUJEK.1923Albowiem się to stało, aby się wypełniło Pismo: Kości nie złamiecie z niego.
3.RAKOW.NTA sstały się te rzeczy, aby się Pismo wypełniło: Kość jego nie będzie złamana.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem się to stało, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.
5.GDAŃSKA.2017Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Żadna jego kość nie będzie złamana.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem to się stało, aby się spełniło Pismo: »Kości Jego łamać nie będziecie«.
7.MARIAWICIAlbowiem to się stało, aby się wypełniło Pismo: Kości w Nim nie złamiecie.
8.GRZYM1936A i to też się stało, aby się wypełniło Pismo: Kości mu łamać nie będziecie.
9.DĄBR.WUL.1973Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kości jego łamać nie będziecie.
10.DĄBR.GR.1961Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kości jego nie będą łamane.
11.TYSIĄCL.WYD5Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.
12.BRYTYJKATo bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo:Kość jego nie będzie złamana.
13.POZNAŃSKABo to się stało, aby wypełniło się Pismo: "Kości Jego łamać nie będziecie".
14.WARSZ.PRASKAStało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Jego kości nie będą połamane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo to się stało, aby się wypełniło Pismo: Jego kość nie zostanie strzaskana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo bowiem, co się stało, było wypełnieniem Pisma: Kość Jego nie będzie złamana,
17.TOR.PRZ.2023To bowiem się stało, aby zostało wypełnione Pismo: Kość Jego nie zostanie złamana.