« Psal 41:9 Księga Psalmów 41:10 Psal 41:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:11) Ty wiem, Gospodnie, slutuj ❬sie❭ nade mną i wskrzesi mie, i odpłacę jim.
2.PS.PUŁAWSKI(40:11) Ty wiem, Gospodnie, slutuj sie nade mną i wskrzesi mie, i odpłacę jim.
3.WUJEK.1923(41:11) Ale ty. Panie, zmiłuj się nademną: i wzbudź mię, a oddam im.
4.GDAŃSKA.1881(41:11) Ale ty, Panie! zmiłuj się nademną, a podnieś mię, i oddam im.
5.GDAŃSKA.2017Ale ty, PANIE, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, abym im odpłacił.
6.PS.BYCZ.1854(41:11) Ale-Ty, o-Panie! zlituj-się-nademną i-podnieś-mię; a-wynagrodzę im.
7.GÖTZE.1937(41:11) Ale Ty, Panie, bądź mi łaskaw i podnieś mię, abym im odpłacił.
8.CYLKOW(41:11) A Ty Boże zmiłuj się nademną, dźwignij mię, a odpłacę im.
9.KRUSZYŃSKI(41:11) Ale Ty, Panie, zmiłuj się nademną i podnieś mnie, a oddam im.
10.ASZKENAZY(41:11) Lecz Ty, o Jehowo, zmiłuj się nademną, pozwól mi powstać a ja im się odpłacę.
11.SZERUDA(41:11) Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, a odpłacę im!
12.TYSIĄCL.WYD1(40:11) A Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im odpłacił.
13.TYSIĄCL.WYD5(41:11) Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im odpłacił.
14.BRYTYJKA(41:11) Lecz Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, A wtedy im odpłacę!
15.POZNAŃSKA(41:11) Ty więc, o Jahwe, ulituj się nade mną i pomóż mi się dźwignąć na nowo, abym mógł dać im należną odpłatę!
16.WARSZ.PRASKA(41:11) Lecz Ty, o Panie, okaż mi swoją dobroć, pomóż mi się podźwignąć, a ja im zapłacę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:11) Ale Ty, WIEKUISTY, zmiłuj się nade mną; dźwignij mnie, a im odpłacę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:11) Lecz Ty, PANIE, zmiłuj się nade mną, Podnieś mnie, a wtedy im odpłacę!
19.TOR.PRZ.2023Ale Ty, Jhwh, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, abym im odpłacił.