« Psal 41:10 Księga Psalmów 41:11 Psal 41:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:12) W tem poznał jeśm, iż jeś chciał mnie, bo nie będzie sie wiesielić nieprzyjaciel moj nade mną.
2.PS.PUŁAWSKI(40:12) W tem poznał jeśm, iżeś chciał mie, bo nie będzie sie wiesielić nieprzyjaciel moj nade mną.
3.WUJEK.1923(41:12) W temem poznał, iżeś mię chciał, że się nie będzie weselił nieprzyjaciel mój nademną.
4.GDAŃSKA.1881(41:12) A przez to poznam, że się kochasz we mnie, gdy się nie będzie weselił nieprzyjaciel mój ze mnie.
5.GDAŃSKA.2017Po tym poznam, że mnie sobie upodobałeś, że mój wróg nie będzie triumfował nade mną.
6.PS.BYCZ.1854(41:12) Z-tego poznaję, że podobasz-się we-mnie; że nie będzie-wykrzykiwał, wróg-mój, nademną.
7.GÖTZE.1937(41:12) Z tego poznam, że masz upodobanie we mnie, jeśli wróg mój nie będzie tryumfował nade mną.
8.CYLKOW(41:12) Przez to poznam, żeś Sobie upodobał we mnie, gdy nie zatryumfuje wróg mój nademną.
9.KRUSZYŃSKI(41:12) W tem poznam, że pożądasz mnie, gdy nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój ze mnie.
10.ASZKENAZY(41:12) Potem będę wiedział, iż masz we mnie upodobanie, że nie będzie się mógł wróg mój naigrawać ze mnie.
11.SZERUDA(41:12) Po tym poznam, że sobie mnie upodobałeś, gdy nieprzyjaciel mój nie zatriumfuje nade mną.
12.TYSIĄCL.WYD1(40:12) Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, iż wróg mój nie odniesie triumfu nade mną.
13.TYSIĄCL.WYD5(41:12) Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, gdy mój wróg nie odniesie nade mną triumfu.
14.BRYTYJKA(41:12) Po tym poznam, że sobie mnie upodobałeś, Gdy nieprzyjaciel mój nie będzie się puszył nade mną.
15.POZNAŃSKA(41:12) Po tym poznam, żeś mnie sobie upodobał, że wróg mój nie będzie tryumfował nade mną.
16.WARSZ.PRASKA(41:12) I wtedy będę też wiedział, żeś sobie upodobał we mnie, bo wróg mój nie będzie górował nade mną.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:12) Przez to poznam, że we mnie Sobie upodobałeś, gdy mój wróg nie zatriumfuje nade mną.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:12) Po tym poznam, że jestem Tobie miły, Gdy mój nieprzyjaciel nie zadmie już w róg przeciwko mnie,
19.TOR.PRZ.2023Po tym ja poznałem, że masz we mnie upodobanie, bo mój wróg nie będzie już krzyczał z radości przeciwko mnie.