« Psal 41:12 Księga Psalmów 41:13 Psal 42:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:14) Błogosławiony Gospodzin Bog Israhel od wieka i na wieki. Stań sie! Stań sie!
2.PS.PUŁAWSKI(40:14) Błogosławiony Gospodzin Bog israhelski od wieka i na wieki. Stań sie! Stań sie!
3.WUJEK.1923(41:14) Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku, i aż do wieku. Niech się stanie, niech się stanie.
4.GDAŃSKA.1881(41:14) Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku aż na wieki. Amen, Amen.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony PAN, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki. Amen, amen.
6.PS.BYCZ.1854(41:14) Bądź-błogosławion, Panie, Boże Izraela, od-wieczności aż-do wieczności; Amen, i-Amen. (Niech-tak-będzie, i-niech-się-tak-stanie).
7.GÖTZE.1937(41:14) Uwielbiany niech będzie Pan, Bóg Izraelski, na wieki wieków! Amen. Amen.
8.CYLKOW(41:14) Błogosławiony Bóg, Pan Izraela od wieczności do wieczności. Amen i amen.
9.KRUSZYŃSKI(41:14) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela od wieków i na wieki wieczne. Amen. Amen.
10.ASZKENAZY(41:13b) Błogosławiony Jehowa, Bóg Izraela od wieczności po wieczność, Amen i Amen!
11.SZERUDA(41:14) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, od wieku aż na wieki! Amen, Amen!
12.TYSIĄCL.WYD1(40:14) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek. Niech się tak stanie — niech się tak stanie.
13.TYSIĄCL.WYD5(41:14) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków aż po wieki! Amen, Amen.
14.BRYTYJKA(41:14) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, Od wieku aż na wieki! Amen, Amen!
15.POZNAŃSKA(41:14) Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, od wieków aż po wieki! Amen. Amen.
16.WARSZ.PRASKA(41:14) Niech tedy będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela, po wszystkie wieki wieków. Amen, Amen!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:14) Błogosławiony WIEKUISTY, od wieczności na wieczność Pan Israela. Amen i amen.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:14) Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, Od wieków i na wieki! O, tak! Niech tak się stanie!
19.TOR.PRZ.2023Błogosławiony Jhwh, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki. Amen i amen.