« Psal 41:1 Księga Psalmów 41:2 Psal 41:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:2) Gospodzin schowa ji i ożywi ji, i błogosławiona uczyni ji na ziemi, i nie da jego w duszę nieprzyjacielow jego.
2.PS.PUŁAWSKI(40:2) Gospodzin schowa ji i ożywi ji, i błogosławiona uczyni ji na ziemi, i nie da jego w duszę nieprzyjacielow jego.
3.WUJEK.1923(41:3) Pan niechaj go zachowa i ożywi go: i niech go uczyni błogosławionym na ziemi: i niechaj go nie wydaje duszy nieprzyjaciół jego.
4.GDAŃSKA.1881(41:3) Pan go będzie strzegł, i żywić go będzie; błogosławony będzie na ziemi, ani go poda na wolę nieprzyjaciół jego.
5.GDAŃSKA.2017PAN będzie go strzegł, zachowa przy życiu, będzie mu błogosławił na ziemi i nie wyda go na pastwę jego wrogów.
6.PS.BYCZ.1854(41:3) Pan zachowa-go, i,-przy-życiu,-utrzyma-go, oraz-będzie-szczęśliw na-ziemi; a-nie wyda-go na-wolą, nieprzyjaciół-jego.
7.GÖTZE.1937(41:3) Pan go strzec będzie i zachowa go przy życiu; szczęśliwy będzie na ziemi i nie wydasz go na pastwę wrogów jego.
8.CYLKOW(41:3) Bóg go ustrzeże i zachowa przy życiu; szczęsnym będzie na ziemi i nie odda go na wolę wrogów jego.
9.KRUSZYŃSKI(41:3) Pan zachowa go i żywić go będzie, uszczęśliwi go na ziemi, i nie odda go na wolę nieprzyjaciół.
10.ASZKENAZY(41:3) Jehowa strzedz go będzie, i da mu żywot wieczny, błogosławion będzie na ziemi i Ty wszak nie wydasz go na pastwę jego wrogów.
11.SZERUDA(41:3) Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu, szczęśliwy będzie na ziemi; i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(40:3) Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie odda go w moc jego wrogów.
13.TYSIĄCL.WYD5(41:3) Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów.
14.BRYTYJKA(41:3) Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu, Szczęśliwy będzie na ziemi; I nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego.
15.POZNAŃSKA(41:3) Jahwe otoczy go opieką, zachowa przy życiu i pozwoli mu zaznać szczęścia na ziemi; nie wyda go na pastwę jego nieprzyjaciół.
16.WARSZ.PRASKA(41:3) Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu i uczyni szczęśliwym na ziemi, i nigdy nie wyda w ręce nieprzyjaciół jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:3) WIEKUISTY go ustrzeże, zachowa przy życiu; będzie szczęśliwy na ziemi, gdyż nie podda go woli jego wrogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:3) PAN będzie go strzegł i zachowa przy życiu, I uczyni szczęśliwym w tej ziemi! O, nie wydaj go kaprysom jego wrogów!
19.TOR.PRZ.2023Jhwh będzie go strzegł, zachowa przy życiu i uczyni szczęśliwym w tej ziemi i nie wyda go na wolę jego wrogów.