« Psal 41:2 Księga Psalmów 41:3 Psal 41:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:3) Gospodzin pomoc przynieś jemu na łożu boleści jego; wszystkę jego pościelą przewrocił jeś w niemocy jego.
2.PS.PUŁAWSKI(40:3) Gospodzin da jemu pomoc na łoże boleści jego; wszytkę jego pościelą przewrocił jeś w nimocy jego.
3.WUJEK.1923(41:4) Pan go niech wspomoże na łożu niemocy jego: wszystkę pościel jego sprzewracałeś w chorobie jego.
4.GDAŃSKA.1881(41:4) Pan go posili na łożu niemocy jego; wszystko leżenie jego odmieni w chorobie jego.
5.GDAŃSKA.2017PAN pokrzepi go na łożu boleści, w czasie choroby poprawi całe jego posłanie.
6.PS.BYCZ.1854(41:4) Pan pocieszy-go, na łożu niemocy; Ty, całé posłanié-jego, przemienisz, za-choroby-onegoż.
7.GÖTZE.1937(41:4) Pan go pokrzepi na łożu niemocy jego; leżenie jego odmienisz w chorobie jego.
8.CYLKOW(41:4) Bóg go wesprze na łożu boleści, całe posłanie jego odmienisz w chorobie jego.
9.KRUSZYŃSKI(41:4) Pan posili go na łożu niemocy, każde legowisko jego odmieni w jego chorobie.
10.ASZKENAZY(41:4) Jehowa go wesprze, - na łożu boleści całe jego położenie Ty obracasz w jego chorobie.
11.SZERUDA(41:4) Pan pokrzepi go na łożu boleści; uleczysz w chorobie jego wszystkie słabości jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(40:4) Pan przyjdzie mu z pomocą na łożu boleści: całą jego słabość usunie w chorobie.
13.TYSIĄCL.WYD5(41:4) Pan go pokrzepi na łożu boleści, podczas choroby poprawi całe jego posłanie.
14.BRYTYJKA(41:4) Pan pokrzepi go na łożu boleści; W chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia.
15.POZNAŃSKA(41:4) Jahwe pokrzepi go na łożu boleści. W czas choroby wszelką niemoc jego odmieni.
16.WARSZ.PRASKA(41:4) Na łożu boleści sprawi mu ulgę, zatroszczy się o jego pościel, gdy będzie cierpiał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:4) BÓG go wesprze na łożu boleści; w jego chorobie odmieni całe jego posłanie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:4) Ty go, PANIE, wzmocnisz złożonego niemocą I całkowicie przywrócisz do zdrowia.
19.TOR.PRZ.2023Jhwh wzmocni go na łożu choroby, w cierpieniu poprawi całe jego posłanie.