« Psal 41:3 Księga Psalmów 41:4 Psal 41:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:4) Ja rzekł jeśm: Gospodnie, smiłuj sie nade mną, uzdrow duszę moję, bo zgrzeszył jeśm tobie.
2.PS.PUŁAWSKI(40:4) Ja rzekł jeśm: Gospodnie, slutuj sie nade mną, uzdrow duszę moję, bo zgrzeszył jeśm tobie.
3.WUJEK.1923(41:5) Jam rzekł: Panie, zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję; bom grzeszył tobie.
4.GDAŃSKA.1881(41:5) Jam rzekł: Panie! zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję, bom tobie zgrzeszył.
5.GDAŃSKA.2017Powiedziałem: PANIE, zmiłuj się nade mną, uzdrów moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciwko tobie.
6.PS.BYCZ.1854(41:5) Jam rzekł: O-Panie! zmiłuj-się-nademną; uzdrów osobę-moję; bom zgrzeszył przeciw-Tobie.
7.GÖTZE.1937(41:5) Rzekłem: Panie, bądź mi łaskaw; uzdrów duszę moją, bo przeciwko Tobie zgrzeszyłem.
8.CYLKOW(41:5) Jam rzekł: Boże zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję, bom zgrzeszył Tobie.
9.KRUSZYŃSKI(41:5) Jam rzekł: "Panie, zmiłuj się nademną! uzdrów duszę moją, ponieważem zgrzeszył Tobie".
10.ASZKENAZY(41:5) Ja tedy pomyślałem: "O Jehowo, zmiłuj się nademną, uzdrów proszę, duszę mą, gdyż Tobie zgrzeszyłem.
11.SZERUDA(41:5) Jam rzekł: Panie, zmiłuj się nade mną! Ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciw Tobie!
12.TYSIĄCL.WYD1(40:5) Powiadam: «Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo przeciw Tobie zgrzeszyłem».
13.TYSIĄCL.WYD5(41:5) Ja mówię: O Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!
14.BRYTYJKA(41:5) Ja tedy rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną! Ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko tobie!
15.POZNAŃSKA(41:5) Wołam więc: "Jahwe, zmiłuj się nade mną, przywróć mi zdrowie, zgrzeszyłem bowiem przeciwko Tobie."
16.WARSZ.PRASKA(41:5) Wtedy ja też powiedziałem: Ulituj się, Panie, nade mną, ulecz mnie, bom przeciw Tobie zgrzeszył.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:5) Ja powiedziałem: WIEKUISTY, zmiłuj się nade mną; uzdrów mą duszę, bo Ci zgrzeszyłem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:5) Wtedy powiedziałem: PANIE, zmiłuj się nade mną! Ulecz moją duszę, gdyż zgrzeszyłem wobec Ciebie!
19.TOR.PRZ.2023Ja powiedziałem: Jhwh, zmiłuj się nade mną, uzdrów moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie.