« Psal 41:5 Księga Psalmów 41:6 Psal 41:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:6) Aczli je wszedł, eżby uźrzał, prozność jest mołwił, sierce jego zgromadzało lichotę sobie, (40:7) wyszedw na dwor i mołwił też iste.
2.PS.PUŁAWSKI(40:6) Aczli je wszedł, eżby uźrzał, prozność jest mołwił, sierce jego zgromadzało lichotę sobie, (40:7) wychadziasze na dwor i mołwiasze też iste.
3.WUJEK.1923(41:7) A jeźli wchodził, aby ujrzał: marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie: wychodził precz, i mówił pospołu.
4.GDAŃSKA.1881(41:7) Jeźli też który z nich przychodzi, aby mię nawiedził, tedy na zdradzie mówi; serce jego zgromadza sobie nieprawość, a precz odszedłszy roznosi.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli któryś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie; w swoim sercu gromadzi nieprawość, a gdy wychodzi, rozpowiada.
6.PS.BYCZ.1854(41:7) A-gdy, który z nich, przychodzi, dla-widzenia mię, fałszywie rozmawia; sercé-jego zbiéra nieprawość sobie; wyidzieli na-dwór? rozsiéwa.
7.GÖTZE.1937(41:7) A jeśli który przyjdzie, aby mnie odwiedzić, mówi fałsz; serce jego zgromadza oszczerstwo, wychodzi i omawia to.
8.CYLKOW(41:7) A gdy przyjdzie kto odwiedzić, fałsz mówi, serce jego zbiera niegodziwości, wychodzi on na ulicę i rozgłasza.
9.KRUSZYŃSKI(41:7) A gdy który przychodzi, aby mnie zobaczyć, przewrotnie mówi; serce jego zgromadza dlań nieprawość, wyszedłszy precz, opowiada.
10.ASZKENAZY(41:7) A jeśli przyjdzie zobaczyć, fałszywie gada, serce jego gromadzi dlań niegodziwość, wyjdzie za próg, - będzie prawił.
11.SZERUDA(41:7) Jeśli mnie który odwiedza, mówi fałsz; serce jego gromadzi złośliwość, i gdy on tylko wyjdzie, rozpowiada ją.
12.TYSIĄCL.WYD1(40:7) Kto przychodzi odwiedzić, mówi błahostki; w sercu swym niegodziwość gromadzi, a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada.
13.TYSIĄCL.WYD5(41:7) A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa, w sercu swym złość gromadzi, gdy tylko wyjdzie za drzwi, wypowiada ją.
14.BRYTYJKA(41:7) Jeśli ktoś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość, I gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada.
15.POZNAŃSKA(41:7) A gdy mnie który odwiedzi, przemawia fałszywie, w sercu swym niegodziwość gromadzi, a gdy odejdzie precz, rozpowiada dookoła.
16.WARSZ.PRASKA(41:7) Jeśli ktoś mnie odwiedza, mówi same kłamstwa, w sercu zaś gromadzi niegodziwości, które po wyjściu rozgłasza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:7) A kiedy przyjdzie mnie ktoś odwiedzić mówi fałsz; jego serce zbiera nieprawości, wychodzi na ulicę i je rozgłasza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:7) Nawet gdy ktoś przychodzi mnie odwiedzić, Prawi mi puste słowa. Jego serce wzbiera niegodziwością I po wyjściu na zewnątrz - wszystko rozpowiada.
19.TOR.PRZ.2023A jeśliby ktoś przyszedł mnie zobaczyć, powie puste słowa; jego serce gromadzi sobie nieprawość, a gdy wyjdzie na zewnątrz, będzie o niej mówił.